Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samen DOEN vanuit de tweede lijn

Eindrapportage van een onderzoek naar de Samen DOEN teams van Amsterdam

Rapport

Gebiedsgericht werken is momenteel de dominante trend in de Nederlandse zorg. Zo’n tachtig procent van de gemeenten kiest voor het model van wijkteams. Ook in Amsterdam zien we dat steeds meer wijkteams worden gevormd.

Het Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren volgt in het kader van de Wmo-werkplaats Amsterdam sinds mei 2013 een aantal van de zogeheten Samen DOEN teams op de voet. In de eindrapportage van het onderzoek naar deze teams beschrijven de onderzoekers onder meer hoe teamleden het gebiedsgericht werken ervaren en tegen welke dilemma’s ze aanlopen.

Referentie

Veldboer, A.P.M., M.A. Hoijtink, R.N. Metze (2016). Samen DOEN vanuit de tweede lijn. Eindrapportage van een onderzoek naar de Samen DOEN teams in Amsterdam.Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum KMI, Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 26 januari 2016