Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De mening van burgers over de Tremanormen

Onderzoeksrapport

Rapport

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mening van gescheiden burgers over de Tremanormen geldend tot april 2013. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Referentie

Dijksterhuis, B.M, M. van Duijvenvoorde en M. Nagel (2013). De mening van burgers over de tremanormen. Een evaluatieonderzoek onder gescheiden burgers naar de rechterlijke alimentatienormen, geldend tot april 2013. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 24 juni 2015