Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Biljarten op een schip in de storm

Arbeidsmarktonderzoek door kenniscentra HBO

Vakpublicatie

Het HBO wordt niet adequaat bediend met cruciale arbeidsmarktinformatie. Men laat lectoraten daarin veel te weinig zelf aan de slag gaan. “Hoeveel van de beloofde 4000 extra arbeidsplaatsen zullen zich gaan bezighouden met dit soort onderzoek?” vragen onderzoekers Ivar Timmer (Hogeschool van Amsterdam) en Jan Oostdijk (Hogeschool Rotterdam) zich af.

Referentie

Timmer, Ivar en jan oostdijk (2015). Biljarten op een schip in de storm. Uitgave: Science Guide, www.scienceguide.nl, 4 september 2015.

Gepubliceerd door  AKMI 15 september 2015