Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Beter afstemmen hoogte boete uitkeringsfraude op verwijtbaarheid en draagkracht

Project

In opdracht van de afdeling Inkomen van de gemeente Amsterdam heeft het Lectoraat Legal Management een handreiking opgesteld voor de medewerkers van het boeteteam.

Amstelcampus

Handreiking boeteproces schending inlichtingenplicht

Gepubliceerd door  AKMI 6 juli 2017