Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De Positie van de Schulddienstverlening in de Wijkteams

Project

De lectoraten Armoede en Participatie van de HvA en Schulden en Incasso van de HU doen onderzoek naar de positie van schuldhulpverlening in de (sociale) wijkteams.

Armoede

Mede onder invloed van de drie decentralisaties en de zoektocht naar een meer integrale wijze van werken geven veel gemeenten op dit moment vorm aan wijkteams. Professionals met verschillende achtergronden werken samen in teams die de bewoners in een bepaald gebied bedienen. Bij de inrichting van deze teams maken gemeenten uiteenlopende keuzen. De verschillen hebben betrekking op: 

• de samenstelling van de wijkteams (welke professionals doen mee), 

• de opdracht van de wijkteams (preventie, curatie, voor iedereen, alleen voor multi problematiek), 

•de organisatie van de wijkteams (professionals blijven onderdeel van de disciplinaire organisatie of gaan – op termijn – over naar een wijkteam organisatie) 

• het onderhoud van de professionele kennis en 

• de financiering.  

De sociale wijkteams hebben allemaal met hetzelfde doel: een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die ondersteuning nodig hebben. In de aankomende jaren zullen de teams verder worden ontwikkeld. Het doel is duidelijk, maar de wijze waarop de teams zich moeten vormen en ontwikkelen is dat niet. De wijze waarop onder meer schulddienstverlening een rol krijgt, is vaak nog onduidelijk. Door in kaart te brengen hoe gemeenten de wijkteams inrichten en daarbij specifiek te kijken naar de positie van de schuldhulpverlening, willen de lectoraten antwoord geven op de vraag: Wat is de positie van schuldhulpverlening in de wijkteams, welke kansen biedt de positionering en welke risico’s? Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de G32. Voor het onderzoek houden we telefonische interviews met schulddienstverleners en met medewerkers van de wijkteams. We vragen naar de werkwijze, de taakverdeling tussen de centrale uitvoering in de gemeente en het wijkteam, en naar doorverwijzing naar en afstemming met schulddienstverlening vanuit de wijkteams.  Het onderzoek is begin oktober gestart en zal rond juli 2015 afgerond worden.

31 maart 2015