Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De Inloop

Project

In 2011-2012 deed het Lectoraat Youth Spot samen met 16 studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad onderzoek naar uitvoering van De Inloop op vijf locaties in het Amsterdamse jongerenwerk.

Aanleiding

Aanleiding hiervoor was onduidelijkheid d over de werking en resultaten van De Inloop als werkwijze binnen het jongerenwerk.

De Inloop

De Inloop - de oudste vorm van jongerenwerk in Nederland - is een door jongerenwerkers begeleide structurele ontmoetingsplek voor jongeren. Jongeren kunnen zich ontspannen, anderen ontmoeten en werken aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden. Daarnaast heeft De Inloop een opstapfunctie voor zowel andere vormen van vrijetijdsbesteding als voor hulpverlening aan jongeren.

Eindproducten

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een literatuurstudie, een onderzoeksrapport en een methodiekbeschrijving voor Mbo, Hbo en praktijkwerkers. De methodiekbeschrijving van De Inloop binnen het grootstedelijk jongerenwerk is opgenomen in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit van het Nederlands Jeugdinstituut.

Portfolio Jongerenwerk

Dit onderzoek is een onderdeel van Portfolio jongerenwerk. Binnen dit meerjaren onderzoek staan de tacit knowledge, de werkstijlen en de strategie├źn van jongerenwerkers en hun organisaties centraal. Jaarlijks beschrijft Youth Spot van iedere grote Amsterdamse jongerenwerkaanbieder een activiteit aan de hand van een vaste systematiek door middel van de partnership approach . Het beschrijven van de verschillende werkwijzen van het jongerenwerk levert een rijkdom aan kennis op die omvangrijk genoeg is om het na vijf jaar samen te voegen tot een handboek jongerenwerk. Het project wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de landelijke programma's Effectieve Sociale Interventies van Movisie en de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit (DMPK) van het Nederlands Jeugdinstituut.

PUBLICATIES:

Sonneveld, J. & J. Metz (2012). Methodiekbeschrijving 'De Inloop' . Product van Portfolio Jongerenwerk: aflevering 1 De Inloop. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam/ Lectoraat Youth Spot.

Metz, J. & J. Sonneveld (2012). De Inloop als ingang. Onderzoeksrapport naar de werking en resultaten van De Inloop als werkwijze binnen het grootstedelijk jongerenwerk. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam/ Lectoraat Youth Spot.

Metz, J. & J. Sonneveld (2010). De Inloop op waarde geschat. Literatuuronderzoek naar De Inloop binnen het professionele jongerenwerk. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam/ Lectoraat Youth Spot.

Gepubliceerd door  AKMI 12 oktober 2016