Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Gedrag en Afval

Project

Hoe stimuleer je studenten en medewerkers om hun studie- of werkruimte netjes achter te laten?

Iedereen kent het, en niemand wil het: je komt binnen in een ruimte en er liggen lege verpakkingen, kruimels of blikjes van voorgaande gebruikers. De afdeling Facility Services van de Hogeschool van Amsterdam, verantwoordelijk voor de schoonmaak van de gebouwen, wil daar graag wat aan doen. Maar de vraag is, hoe stimuleer je de gebruikers op een leuke en effectieve manier om hun eigen rommel op te ruimen? Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad gaat daarbij helpen.

COM-B model

In het studiejaar 2017-2018 begon het lectoraat een literatuurstudie naar de factoren die van invloed zijn op opruimgedrag van mensen. Daarbij wordt het COM-B model voor gedragsverandering (Michie S., van Stralen M.M. & West R., 2011) gebruikt. Volgens dit model kan gedrag verklaard en beïnvloed worden door de factoren: capaciteit (heeft iemand de kennis en vaardigheden om bepaald gedrag te laten zien?), gelegenheid (is iemand in de gelegenheid om bepaald gedrag te vertonen?) en motivatie (is iemand gemotiveerd om bepaald gedrag te laten zien?). Er zal ook in literatuur worden gekeken naar best practices en geëvalueerde interventies op het gebied van het netjes achterlaten van publieke ruimtes.

Een schone en nette Amstelcampus

Tegelijkertijd worden in praktijk een aantal van de voorgestelde interventies uit een eerder onderzoek naar zwerfafval in collegezalen getest op de Amstelcampus. Uit dat onderzoek kwamen drie adviezen: via korte video’s de subjectieve norm verspreiden dat afval opruimen vanzelfsprekend is, voldoende prullenbakken plaatsen en deze extra opvallend maken en opruimgedrag bevorderen door middel van geur. De doelstelling is om in juli 2018 inzicht te hebben in het effect van dit soort maatregelen en natuurlijk schone en nette werk- en studieruimten op de Amstelcampus te hebben.

Gepubliceerd door  AKMI 18 mei 2018