Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Juridische Kwaliteitszorg bij Gemeenten

Project

Het lectoraat Legal Management heeft bij verschillenden gemeenten onderzoek gedaan naar de juridische kwaliteitszorg. Het project is uitgevoerd in samenspraak met de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg (VJK). Het onderzoek is gepubliceerd als essay en tijdens de VJK najaarsbijeenkomst op 24 november jl. gepresenteerd.

Foto van gemeentehuis

Centrale vragen hierbij zijn:

  • Hoe staat de juridische kwaliteitszorg er anno 2016 voor;
  • Wat zijn maatschappelijke en bestuurlijk-organisatorische ontwikkelingen voor de juridische functie c.q. de juridische kwaliteitszorg;
  • Wat betekent dit voor de opstelling van degenen die belast zijn met de juridische kwaliteitszorg.

Voor meer informatie:
Arnt Mein, lector Legal Management
a.g.mein@hva.nl
Tel: 06-2115 5868
 

Gepubliceerd door  AKMI 15 december 2016