Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Bepalen draagkracht bij bestuurlijke boete

Project

Het lectoraat Legal Management heeft onderzoek gedaan naar het wegen van de draagkracht bij het bepalen van de hoogte van een bestuurlijke boete. De hoogte van een bestuurlijke boete wordt bepaald aan de hand van de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid van de overtreder en diens (financiele) draagkracht. Hoe moet dat laatste punt worden verdisconteerd, opdat een evenredige boete kan worden opgelegd? Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Pro Facto, in opdracht van het Agentschap Telecom. Het is in de zomer van 2016 afgerond.

Foto van weegschaal
Gepubliceerd door  AKMI 13 oktober 2016