Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kennis getoetst - tussen wetenschap en praktijk

7 dec 2017 00:00 | AKMI

Het lectoraat Armoede Interventies nodigt professionals, werkzaam in de schulddienstverlening en armoedebestrijding, uit om deel te nemen aan het onderzoek ‘Kennis getoetst – tussen wetenschap en praktijk’.

De verbinding tussen wetenschap en praktijk kan nog beter in het werkveld van schulddienstverlening en armoedebestrijding. Nieuwe wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld omtrent de effectiviteit van gedragsinterventies, vinden hun weg niet altijd naar de werkvloer. Andersom is er in de wetenschap vaak nog te weinig input van praktijkkennis: wat werkt volgens professionals goed in de praktijk en waar liggen de vragen? Doel van dit onderzoek is daarom kennis van professionals beter in kaart te brengen, zodat deze beter verbonden kan worden aan wetenschappelijke inzichten. Met het onderzoek proberen we te achterhalen:

  • In hoeverre zijn professionals op de hoogtevan de nieuwste wetenschappelijke inzichten;
  • en welke praktijkkennis zij gebruiken die in de literatuur niet of nauwelijks besproken wordt.

In een aantal bijeenkomsten, zogenaamde versnellingskamers, gaan wij hierover met professionals in gesprek. Kennisuitwisseling staat hierbij centraal. Op basis daarvan wordt  wetenschappelijke kennis op het gebied van gedragsverandering vertaald naar de beroepspraktijk. Daarnaast kan deze praktijkkennis richting geven aan nieuw wetenschappelijk onderzoek.

We maken de bevindingen toegankelijk door middel van een handig overzicht dat beschrijft hoe de kennis uit de literatuur in praktische termen (gerichter) kan worden toegepast, aan de hand van concrete voorbeelden. Op die manier kunnen  professionals en beleidsmakers straks goed met de resultaten aan de slag.

Wilt u deelnemen? Meldt u dan aan bij Marleen Kruithof of bel voor meer informatie 06-11648716.