Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Informatie & Advies draagt bij aan eigen kracht jongeren.

1 feb 2016 12:18 | AKMI

Er zijn aanwijzingen dat Informatie & Advies aan jongeren bijdraagt aan het oplossen van specifieke problemen op diverse levensgebieden en het verminderen van stress die het hebben van de problemen jongeren oplevert. Ook lijken jongeren door Informatie & Advies beter verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het eigen leven, ook als er problemen zijn. Zo luidt de conclusie van het literatuuronderzoek naar de resultaten en maatschappelijke effecten van Informatie & Advies in het jongerenwerk dat is uitgevoerd door Youth Spot, het lectoraat voor jongerenwerk.

Informatie & Advies als methodische activiteit binnen het jongerenwerk

Informatie & Advies is een methodische activiteit binnen het professionele jongerenwerk dat een integraal onderdeel vormt van het dagelijkse contact tussen jongeren en jongerenwerkers. Inzet van Informatie & Advies is dat jongeren toegang krijgen tot alle informatie die voor hen van belang is en het vermogen ontwikkelen om die informatie te analyseren en te gebruiken . Het belang van de informatie en adviesfunctie van het jongerenwerk groeit. Door de veelheid aan informatie die verspreid wordt via sociale media en toegankelijk is via internet, zien veel jongeren door de bomen het bos niet meer. Juist nu het werken vanuit eigen kracht meer centraal komt te staan, is het belangrijk om over voldoende en correcte informatie te beschikken om een goede afweging te kunnen maken.

Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek naar de resultaten en maatschappelijke effecten van Informatie & Advies leert dat jongeren door informatie en advies leren waar zij hulp kunnen vinden en zowel het grip op het eigen leven en als het probleemoplossend vermogen vergroten. Ten slotte draagt Informatie & Advies indirect bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen, het plezier in het eigen leven en het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Er zijn bovendien aanwijzingen dat het bieden van Informatie & Advies aan jongeren meer effectief is dan bij volwassenen omdat jongeren minder wegwijs zijn in de samenleving en dus minder makkelijk zelf hulp kunnen vinden. In hoeverre Informatie & Advies bijdraagt aan het vergroten van informatievaardigheden van jongeren is niets bekend. Het onderzoek daarnaar staat in de kinderschoenen, ook omdat niet bekend is hoe jongeren in buitenschoolse contexten informatievaardigheden verwerven en in de informatiesamenleving onvoldoende duidelijk is over welke vaardigheden jongeren moeten beschikken.

Het lectoraat Youth Spot

Youth Spot is het eerste lectoraat voor jongerenwerk in Nederland. Via onderzoekswerkplaatsen waarin professionals, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken werkt Youth Spot aan kennisontwikkeling. Het literatuuronderzoek naar de resultaten en maatschappelijke effecten van Informatie & Advies in het jongerenwerk is onderdeel van het meerjarige project Portfolio Jongerenwerk dat Youth Spot uitvoert in samenwerking met Combiwel, Dock, IJsterk, Streetcornerwork,JoU, Dynamo, ROC van Amsterdam, ROC TOP en de Hogeschool van Amsterdam.

Notitie

De notitie Resultaten en maatschappelijke effecten van Informatie & Advies als methodische activiteit van het jongerenwerk is hier te downloaden. 

Voor meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Metz, lector Youth Spot.