Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Vier nieuwe publicaties Wmo-werkplaatsen

15 okt 2015 14:46 | AKMI

De landelijke Wmo-werkplaatsen hebben dit najaar vier publicaties uitgebracht die zowel in de praktijk als in het onderwijs bruikbaar zijn.

Naast een werkboek over ondersteuning van mensen in eenzaamheid worden een boek over transformatieleren, een bundel met casuïstiek van social work en een publicatie met resultaten van zeven jaar praktijkgericht onderzoek aangeboden.

De landelijke Wmo-werkplaatsen richten zich op onderzoek naar zogeheten outreachende praktijken, die burgers in kwetsbare posities ondersteunen. De werkplaatsen zijn een samenwerkingsverband van mensen uit het onderwijs, gemeenten, instellingen voor zorg en welzijn, vrijwilligerswerk en zelforganisaties.

Publicaties

Download de publicaties op de website van Movisie.

Logo Wmo-werkplaatsen