Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Interview met Martin Stam over WMO doelen

'Eigen kracht en zelfregie lijken verder weg dan ooit'

24 sep 2015 16:35 | AKMI

In het WMO Magazine van september is een interview met Martin Stam verschenen dat nu al veel stof heeft doen opwaaien in de kringen van Social Work. Martin Stam, lector aan de Hogeschool van Amsterdam en coördinator van de Wmowerkplaats Amsterdam, laat zich kritisch en openhartig uit over de uitleg en het gebruik van termen als ‘eigen kracht’ en ‘burgerkracht’ in de Wmo. Hebben deze begrippen inmiddels niet teveel aan kracht ingeboet?

Eigen kracht krachtig genoeg?

Martin Zuithof, journalist-redacteur bij Eropaf & Co! weet aan de lector gewaagde uitspraken te ontlokken zoals: 'Eigen kracht en zelfregie lijken verder weg dan ooit' en ‘Je moet de krachtige actieve burger niet als hét voorbeeld stellen voor elke burger'. Martin Stam maakt zich zorgen om de mensen die onhandig, onhandelbaar en vaak ook zorgmijdend zijn. Dat zijn de mensen die niet meedoen in de nieuwe communities en wijkinitiatieven, maar juist in isolement en impasses verkeren.

Samen Transformeren

Stam is een van de deelnemers aan de paneldiscussie tijdens de conferentie ‘Transformeren doe je met elkaar’ van de Wmo-werkplaatsen op 16 oktober in Utrecht. Dit interview zou een uitdagend uitgangspunt kunnen zijn voor een andere en zinvolle discussie over het nieuwe Social Work en de noodzaak van samenwerking in transformeren.

Download het interview

Conferentie WMO-werkplaatsen 'Transformeren doe je met elkaar'