Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

AKMI bezoekt International Carers Conference in Zweden

25 sep 2015 16:58 | AKMI

Dat mantelzorg in Zweden hoog op de agenda staat, bleek wel uit de sprekers tijdens de plenaire opening: koningin Silvia en de minister van Jeugd, Ouderen en Gendergelijkheid waren aanwezig en vertelden over mantelzorg in hun land. Yvette Wittenberg, onderzoeker Community Care en docent SPH, bezocht in september de 6th International Carers Conference over mantelzorg in Zweden.

AKMI bezoekt International Carers Conference in Zweden 1 kaart

Verdeling verantwoordelijkheden

In de afgelopen periode heb ik gewerkt aan het opstarten van mijn promotieonderzoek, met als titel ‘Renewed care responsibilities. About diversity and informal care’. Ik ga onderzoeken wat de opvattingen van mantelzorgers over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers, overheden en professionals zijn en op welke manier deze van invloed zijn op de mening van mantelzorgers over de samenwerking met professionele hulpverleners. Doel is om aangrijpingspunten te ontwikkelen voor de toerusting van professionals, zodat zij (beter) kunnen afstemmen en samenwerken met mantelzorgers.

6th International Carers Conference

Het eerste deelonderzoek omvat een systematic review over wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers. Om me alvast te oriënteren op dit onderwerp heb ik begin september deelgenomen aan de 6th International Carers Conference in Gotenburg, Zweden. Het thema van de conferentie was ‘Care and Caring: Future proofing the new demographics’.

Hoog op agenda

Dat mantelzorg in Zweden hoog op de agenda staat, bleek wel uit de sprekers tijdens de plenaire opening: koningin Silvia en de minister van Jeugd, Ouderen en Gendergelijkheid waren aanwezig en vertelden over mantelzorg in hun land. Zowel mannen als vrouwen werken in Zweden veel en bieden daarnaast mantelzorg. De druk op (met name) jonge vrouwen neemt toe, omdat verwachtingen ten aanzien van werk, opleidingsniveau en zorggeven veranderen. Er wordt veel van (jonge) vrouwen verwacht, wat er onder andere toe leidt dat het ziekteverzuim onder deze groep toeneemt.

Mannen in mantelzorg

Zweden zet daarom in op goede ondersteuning en probeert meer mannen te stimuleren om mantelzorg te bieden, bijvoorbeeld door inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Benadrukt werd dat mensen altijd de keuze zouden moeten hebben (en houden) of zij wel of geen zorg willen bieden aan een naaste. Meer info over mantelzorg in Zweden is te vinden op de website van The Swedish Family Care Competence Centre.  

Zweden en UK

Hoewel er mensen uit 30 landen deelnamen aan de conferentie, waren met name Zweden en de UK goed vertegenwoordigd. Ik ontmoette mensen uit beide landen en heb een aantal presentaties bijgewoond over mantelzorg in Zweden en de UK. Wat me opviel, is dat beide landen een groot platform lijken te hebben die zich inzet om kennis te verzamelen, mensen te informeren en om de belangen van mantelzorgers te behartigen: Anhörigas Riksförbund (Zweden) en Carers UK. Carers UK heeft zich onder andere ingezet om de ‘ Carers Allowance’ te creëren en zich hard gemaakt voor belastingvoordelen voor mantelzorgers.

Wereldwijde mantelzorg

Dergelijke organisaties bestaan niet alleen op landelijk niveau. Sinds 2011 werkt Carers Worldwide aan de belangenbehartiging van mantelzorgers in ontwikkelingslanden. Andere overkoepelende organisaties die zich bezighouden met mantelzorg zijn Eurocarers en de International Alliance of Carers Organizations.

AKMI bezoekt International Carers Conference in Zweden 2 tweet

Kinderen en ouders

In kleinere sessies zag ik onder andere presentaties over het betrekken van kinderen en ouders bij het plannen en evalueren van zorg en ondersteuning (Herawati Nowak uit Zweden, zie ook dit interessante artikel), over conflicterend beleid in Ierland waardoor het moeilijk is om voor zowel zorgvragers als hun mantelzorgers op te komen (The National Disabilities Strategy vs. The National Carers’ Strategy) en over de invloed van culturele overtuigingen op verwachtingen over en de aanpak van het geven van mantelzorg (Cecilia Wong, Nieuw Zeeland).

Films en Twitter

Veel sessies van de conferentie zijn gefilmd. Zo kun je via deze link doorklikken naar de plenaire sessies om die terug te kijken. Korte feiten via Twitter teruglezen kan ook, zoek dan op #carers2015. De 7 e editie van de International Carers Conference is over twee jaar in Australië. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de conferentie in Zweden, of over mijn promotieonderzoek? Neem dan contact met Yvette Wittenberg,  y.wittenberg@hva.nl.