Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sociale uitzendbureau één van de winnaars Hersteleuroprijs

Financiële bijdrage van 25.000 euro voor project ervaringsdeskundigen

10 jun 2015 16:09 | AKMI

Het sociale uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen, Team ED, is maandag 8 juni uitgeroepen als een van de drie winnaars van de Hersteleuroprijs 2015. Deze prijs wordt jaarlijks uitgeloofd door Coöperatie VGZ en het Landelijk Platform GGz (LPGGz) om meer aandacht te krijgen voor thema's als zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg.

' VGZ-Hersteleuro'

Door deze prijs kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid worden geholpen in hun weg naar herstel en eigen regie. De genomineerde en winnende projecten zijn bovendien inspirerend voor gemeenten die in het kader van de WMO en decentralisaties vorm proberen te geven aan het versterken van de eigen kracht van mensen.

Team ED

TEAM ED verbetert zorg- en dienstverlening door de inzet van ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige van TEAM ED adviseert en traint (medewerkers van) organisaties en/of ondersteunt cliënten. De ervaringsdeskundigen van TEAM ED zijn competent in het functioneel inzetten van hun ervaring en hebben ervaring in het leven met kwetsbaarheden zoals psychiatrische klachten, verslaving, dakloosheid of armoede.

De jury van de Hersteleuroprijs was vooral onder de indruk van wat de Vliegende Brigade, onderdeel van Team ED, aan mooie resultaten in de buurt heeft bereikt.

Vanuit het lectoraat Outreachend werken en Innoveren zijn Astrid Philips als ervaringsdeskundige en Tineke Bouwes en Paulina Sedney als onderzoekers nauw betrokken bij het baanbrekende en outreachende werk van Team ED.

 

Lees meer over Team ED