Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Masterclass meidenwerk zet rol veiligheid uiteen.

3 jun 2015 16:08 | AKMI

Donderdag 28 mei heeft Youth Spot voor het project ‘methodiekontwikkeling meidenwerk’ een masterclass georganiseerd. Dit keer stond de masterclass in het teken van veiligheid.

Uit eerder onderzoek van Youth Spot is namelijk gebleken dat veiligheid een van de methodische principes is die als randvoorwaarde geldt in het werken met meiden. Gesteld werd dat er eerst aandacht besteed moet worden aan zowel de fysieke veiligheid als de sociale veiligheid van meiden binnen het meidenwerk. Want, zo wordt verondersteld, zonder veiligheid kan er verder niks worden bereikt. 


Vooraf heeft Youth Spot middels literatuuronderzoek uiteengezet op welke manier verschillende aspecten van veiligheid een rol spelen in het bereiken en de ontwikkeling van meiden. In de masterclass hebben we deze resultaten aan de deelnemers voorgelegd, waarbij we specifiek keken naar op welke manier zij aan de verschillende aspecten van veiligheid werken, wat de uitzonderingen zijn in het werken aan deze aspecten en wat volgens hen nog mist in het werken aan veiligheid. De meidenwerkers hebben belangrijke en nuttige aanvullingen vanuit de praktijk gegeven.  Zo bleken meidenwerkers de afwezigheid van jongens wel belangrijk te vinden (hoewel in sommige situaties juist wel jongens bij betrokken worden). Een toevoeging die zij gaven is dat bij de sociale veiligheid ook rekening gehouden moet worden met de omgeving van het meisje en dus niet alleen te kijken naar de veiligheid binnen het meidenwerk. Tenslotte wezen zij erop dat in het handboek een duidelijker onderscheid gemaakt worden voor individueel meidenwerk en meidenwerk in groepsverband.


Deze aanvullingen worden nu  verwerkt in het onderzoek en opgenomen in het handboek ‘werken met meiden’, dat verwacht wordt in oktober 2015.

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met Cynthia Boomkens,  c.boomkens@hva.nl of Evelien Nijland, e.nijland@hva.nl