Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Lectoraten presenteren over vrijwilligerswerk op het ECSWR

29 mei 2015 16:17 | AKMI

Van 22 april tot 24 april vond de European Conference of Social Work Research (ECSWR) plaats in Ljubljana, Slovenië. Onderzoekers van verschillende lectoraten van AKMI hebben bijgedragen aan de conferentie. In het symposium ‘Volunteering from the perspective of social work participants’ werkten drie lectoraten samen rond het thema vrijwilligerswerk.

Toenemende vraag naar vrijwilligers

Als chair van het symposium introduceerde Judith Metz, lector Youth Spot, de factoren die bijdragen aan een toenemende vraag naar vrijwilligers, zoals bezuinigingen in de zorg. Vervolgens ging ze in haar presentatie in op de verschillen tussen betaald en onbetaald werk, vanuit het perspectief van social work participants, mensen in kwetsbare omstandigheden die zorg en ondersteuning ontvangen. Ze besprak drie factoren waarin onbetaalde krachten over het algemeen verschillend zijn dan professionals: betekenisvolle relaties, gelijkwaardigheid en continuïteit.

Complementaire taken vrijwilligers en professionals

Daarna sprak Rosine van Dam, onderzoeker bij het lectoraat Armoede en Participatie, over de rolverdeling tussen professionals, vrijwilligers en schuldenaren in schuldhulpverleningsprojecten. Uit haar onderzoek komt naar voren dat vrijwilligers en professionals complementaire taken verrichten, waarbij professionals voornamelijk de kaders stellen waarbinnen gewerkt wordt en vrijwilligers ondersteunen de deelnemers bij technische kant van de begeleiding, zoals het creëren van overzicht Aan de deelnemers wordt vanuit de projecten niet veel eisen gesteld, behalve dat ze gemotiveerd zijn, open staan voor begeleiding en openheid geven over hun financiën.

Leaning History methode

Simona Gaarthuis en Charlotte Kemmeren van het lectoraat Outreachend werken en Innoveren vertelden over het nog lopende onderzoek over de samenwerking tussen professionals van een sociaal wijkteam in Amsterdam Nieuw-West en vrijwilligers in de buurt, waarbij de dataverzameling volgens de Learning History methode loopt. Learning History is een methode waarbij de onderzoeker tracht zo dicht mogelijk bij het verhaal van de respondent te blijven, door vanuit interviews het verhaal op te tekenen en steeds met de respondent te bespreken.

Europeanization

Aan het symposium was het onderzoek van Anna Meeuwisse en Roberto Scaramuzzino van Lund University toegevoegd. Hun onderzoek richt zich op Europeanization, de manier waarop belangenorganisaties, onder andere in het domein van welzijn, zich verhouden tot sociaal beleid op het niveau van de Europese Unie en invloed uit kunnen oefenen op het beleid.

Vrijwilligerswerk als verbindend uitgangspunt

In de discussie bleek hoe interessant het was om vanuit verschillende lectoraten samen te werken binnen een thema en perspectieven uit te wisselen. Zo konden we vragen over grenzen in het vrijwilligerswerk vanuit de verschillende onderzoeken benaderen. Het thema vrijwilligerswerk, waar in het sociaal domein zoveel en steeds meer om te doen is, blijkt een goed uitgangspunt om onderzoeken binnen AKMI aan elkaar te verbinden.