Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Oud worden in Stadsdorpen

Urban Vitality in Pakhuis de Zwijger: onderzoek naar Stadsdorpen

9 jun 2015 12:29 | AKMI

In het kader van de 'Week van de Transitie' organiseerde Pakhuis de Zwijger in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam een serie van bijeenkomsten met een focus op de nieuwe WMO. Hierbij was veel aandacht voor het veranderde zorglandschap en de rol van burgers en ook de invloed van technologie op ' het nieuwe zorgen'.

App voor gezond gedrag

De aftrap was op dinsdag 26 mei met een programma rond het speerpunt ' Urban Vitality'. Lea den Broeder van lectoraat Omgeving en Gezondheid presenteerde een app die samen met bewoners van Slotermeer ontwikkeld wordt om mensen alert te maken op hun leefomgeving en gezond gedrag. Lector Ben Kröse van Digital Life hield een presentatie over de mogelijkheden van sensortechniek in en om het huis, om een bijdrage te leveren aan gezond ouder worden.

Onderzoek naar Stadsdorpen

Van het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren was Eileen Berkvens aanwezig om de link te leggen tussen de wijze van ouder worden in een dorp en ouder worden in de stad. Hierbij putte ze uit kennis uit het onderzoek van Urban Vitality naar Stadsdorpen. Stadsdorpen proberen de sociale cohesie in Amsterdamse wijken te vergroten. Door meer mensen in de wijk te leren kennen en zelf gekend te worden, hopen de leden in hun latere leven een sterker sociaal netwerk te hebben opgebouwd als mogelijke ondersteuning bij het ouder zijn

Rol overheid ter discussie

De discussie omtrent dit thema laaide op toen de rol van de overheid ten opzichte van burgerinitiatieven aan bod kwam. Vele aanwezigen bleken dit spanningsveld te herkennen. Ook Peter van Zuthpen, die samen met zijn vrouw een project voor gezamenlijk wonen realiseert, herkende een overheid die soms stug is in een tijd waarin een flexibele houding misschien beter past. De vraag waar de overheid afstand moet nemen van de burger en waar haar invloed nog wel gewenst is, lijkt een relevante te zijn, en zal zeker naar aan bod komen in het vervolgonderzoek van het lectoraat Outreachend werken en Innoveren – Urban Vitality.

De bijeenkomst werd afgesloten met een actieve opdracht van Thuislab waarbij men aan een vreemde moest vragen: ‘waarom kunnen wij samen oud worden?’ Hieruit bleek dat verwachtingen en verlangens van vreemden vaak dichter bij elkaar liggen dan op het eerste oog lijkt. Op naar een gezonde toekomst!