Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Rosalie Metze geeft eerste exemplaar bidbook aan burgemeester

Vijftig optimistische, grote en kleine initiatieven in bidbook "Op weg naar Amsterdam 750 jaar"

15 apr 2015 14:11 | AKMI

Burgemeester Eberhard van der Laan nam op 7 april het bidbook "Op weg naar Amsterdam 750 jaar" in ontvangst. Hierin staan vijftig optimistische grote en kleine initiatieven voor de stad Amsterdam, samengesteld door jonge professionals met uiteenlopende achtergronden.

Versterken van de stad

De professionals kwamen vanaf 2012 vijf keer bij elkaar op bekende plekken in de stad, zoals de Heineken Brouwerij, Pakhuis De Zwijger en de Hermitage. Samen dachten zij na over toekomstige ontwikkelingen van de stad Amsterdam, die op 27 oktober 2025 haar 750-jarig bestaan viert. Ze willen Amsterdam op verschillende gebieden versterken, of het nu gaat om duurzaamheid, sociale cohesie of gelijke onderwijskansen voor iedereen.

100 jonge werknemers

Onder leiding van Paul Scheffer, publicist en voormalig hoogleraar bij de Wibaut-leerstoel, kwamen in de afgelopen twee jaar ruim honderd jonge werknemers van elf grote Amsterdamse organisaties bij elkaar. Organisaties zoals energiebedrijf Nuon, bierbrouwer Heineken, zorgverlener Cordaan, accountant PwC en de Hogeschool van Amsterdam. Inzet van de bijeenkomsten was om de jonge generatie te laten nadenken over hun Amsterdam en om hun inspiratie én aspiratie om te zetten in initiatieven voor de stad en haar inwoners.

Bidbook "Op weg naar Amsterdam 750 jaar"

Tijdens de bijeenkomst hielden Rosalie Metze, onderzoeker en promovenda bij het lectoraat Outreachend werken en Innoveren en Pieter Schipper, werknemer bij Ymere, een presentatie over de uitkomsten van het proces in de vorm van ideeën en scenario's. Ook kreeg burgemeester Van der Laan uit handen van Rosalie Metze het eerste exemplaar uitgereikt van het bidbook 'Op weg naar Amsterdam 750 jaar', een bonte en optimistische verzameling van ideeën en initiatieven die het waard zijn om in 2025 ontwikkeld en uitgevoerd te zijn. 

Uitzicht op Amsterdam 

De professionals inspireerden de afgelopen twee jaar niet alleen elkaar, maar zij lieten zich ook beïnvloeden door gastsprekers als Floor Ziegler, Farid Tabarki, Alexander Rinnooy Kan, Sadik Harchaoui, Mirjam Sterk, Marleen Stikker en Ton Jonker. Ook kregen zij door interviews met prominente en gewone Amsterdammers, zicht op Amsterdam over tien jaar.

Vier toekomstscenario's

De werkgroepen borduurden voort op vier toekomstscenario's:

  1. The Happy Few: grote Europese multinationals zijn de motor achter economische groei en stabiliteit,
  2. Oost Best Thuis West: Europa wordt 'het Luxemburg van de wereld': bescheiden, redelijk welvarend en content met het feit dat de machtscentra van deze wereld voorgoed verschoven zijn naar Azië en Noord- en Zuid-Amerika,
  3. Sterk in de marge: Nederlandse multinationals worden overgenomen door Chinese, Russische en Indiase bedrijven, aangetrokken door de lage overnamebedragen, hoogopgeleide beroepsbevolking en de strategische ligging van Nederland in Europa,
  4. Gesamsterdam: nadruk op doe-het-zelfmentaliteit als reactie op de vrijwel volledig terugtrokken overheid en het gebrek aan goedbetaalde banen bij multinationals.
     

Impact ideeën 

Wat betekenen de ideeën van deze jonge professionals nu voor Amsterdam en wat zeggen ze over hun generatie? De ideeën stralen optimisme uit; ze zijn groot en klein, het zijn gebouwen en sociale initiatieven, offline en online ideeën. De professionals willen Amsterdam op verschillende thema’s versterken, of het nu gaat om duurzaamheid, sociale cohesie of het bieden van gelijke onderwijskansen. De ideeën zijn niet in beton gegoten. Ze zijn bedoeld om waar mogelijk te realiseren, en vooral om anderen te inspireren om bijzondere initiatieven te verwezenlijken. Het idee is om het 750-jarig jubileum te gebruiken als verbindend element en inspiratiebron voor iedereen die zich bij Amsterdam betrokken voelt.

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam750jaar.com.