Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Meidenwerk, waarom en hoe werkt het?

22 apr 2015 15:13 | AKMI

Het afgelopen jaar is Youth Spot bezig geweest met het theoretisch onderbouwen van het meidenwerk. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend en te lezen in het rapport ‘Meidenwerk, hoe en waarom werkt het?’

Aandacht meidenwerk noodzakelijk

Hoewel er weinig bekend is over het seksespecifiek werken binnen het jongerenwerk, is aandacht voor het werken met meiden noodzakelijk. Dit omdat er binnen het veelal door jongens overheersende sociale domein vaak minder aandacht voor meiden is. Ook hebben meiden andere problemen, zijn zij moeilijker te bereiken, gevoeliger voor depressie en daarmee samenhangend isolement en hebben zij minder bewegingsvrijheid als gevolg van een controlerende en bepalende sociale omgeving.

Methodiek voor seksespecifiek werken 

Meidenwerkers geven aan behoefte te hebben aan handvatten om (gerichter) te werken aan de identiteitsontwikkeling van meiden. Mede om deze reden is Youth Spot bezig met een onderbouwde methodiek te ontwikkelen om het seksespecifiek werken binnen het jongerenwerk te versterken.

Verklaringsmodel 

Het onderzoek ‘Meidenwerk, hoe en waarom werkt het?’ is het derde rapport binnen de ontwikkeling van deze methodiek. Eerder is al inzichtelijk gemaakt wat meidenwerkers in de praktijk doen. Dit onderzoek levert daarboven een verklaringsmodel op voor de werking van het meidenwerk als generieke methodiek binnen het jongerenwerk.

Houvast voor professionals 

Het verklaringsmodel maakt inzichtelijk wat de betekenis is van wat meidenwerkers doen in contact met meisjes en jonge vrouwen. Hierdoor wordt houvast en richting gegeven aan het handelen van de professionals.

Samenwerkingspartners 

Methodiekontwikkeling ‘Werken met meiden in het jongerenwerk’ is een samenwerking van de Vereniging SOMOSA met de welzijnsorganisaties Combiwel, Streetcornerwork, Dock, IJsterk, The Mall de Baarsjes (YFC) en SMD en de opleidingen CMV en SPH en de lectoraten Outreach work en Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met Cynthia Boomkens, c.boomkens@hva.nl of 06-2115 8764.

Publicatie

Boomkens, Cynthia en Judith Metz (2015).  Meidenwerk, waarom en hoe werkt het? Theoretisch verklaringsmodel. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.