Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Landelijke samenwerking in onderzoek naar jongerenwerk

26 mrt 2015 00:00 | AKMI

Dinsdag 17 maart vond in jongerenproductiehuis De Valk de Youth Spot Landelijk zakenconferentie plaats. Aanwezig waren naast de huidige leden Dock, Streetcornerwork, IJsterk en Youth for Christ, De Schoor (Almere), Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Nederland, Zebra Welzijn en Participe.

De uitkomst is dat behoeften aan samenwerking vergelijkbaar zijn: met wetenschappelijk onderzoek versterken jongerenwerk, zicht houden op landelijke ontwikkelingen, profilering vakgebied, en tenslotte specifieke vragen rond inhoudelijke thema's als: radicalisering, veiligheid, positie jongerenwerk in nieuwe jeugd- en sociale stelsel, peer-support. Op basis van enthousiasme van alle aanwezigen, onderlinge herkenning, en ervaren noodzaak om jongerenwerk met kennis te versterken is unaniem besloten om met het landelijke netwerk te starten.

In mei volgt een bijeenkomst waarin de onderzoeksagenda wordt opgesteld en werkafspraken worden gemaakt.