Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Start Academische werkplaats Sociaal Werk

17 mrt 2015 16:10 | AKMI

Op vrijdag 27 februari was de officiële opening van de academische werkplaats Sociaal werk, verbonden aan de universiteit van Tilburg. Deze werkplaats is een initiatief van de stichting Sociaal Werk, waar de HvA binnenkort ook lid van wordt. Hoogleraar René Schalk bekleedt de komende vijf jaar de bijzondere leerstoel Sociaal Werk, een nieuwe leerstoel gesponsord door de MOgroep.

Onderzoek versterkt sociaal werk

Om hun cruciale rol in het transformerende sociale domein goed te vervullen hebben sociaal werkers niet alleen veel inventiviteit nodig, maar ook wetenschappelijke onderbouwing van hun beroepspraktijk.

René Schalk zal zich in zijn nieuwe functie met name bezig houden met de vraag: hoe kan sociaal werk burgers versterken en verbinden met de samenleving? Samen met Tine van Regenmortel, hoogleraar in de Academische Werkplaats, licht hij het onderzoekskader toe met daarbij een drieledige focus:

  • empowerment als metaparadigma
  • kwetsbare burgers (multi-probleemsituaties, kwetsbare ouderen
  • multilevel en multi-actorperspectief: micro/meso/macro; stem aan verschilllende actoren/stakeholders

AMO-model als working theory

Binnen het onderzoeksprogramma gaan de onderzoekers aan de slag met het AMO-model: Ability, Motivation, Opportunity binnen een aantal projecten zoals:

  • het rendement en de effectiviteit van sociaal werk
  • kenmerken van een goede samenwerkingsrelatie
  • kenmerken van een empowerende organisatie

De versterkende en verbindende rol van sociaal werk naar burgers en samenleving wordt onder meer al duidelijk via een aantal (promotie)onderzoeken die deels al in gang zijn gezet waaronder:

  • Rol sociaal werker als generalist in de wijk
  • Het beroep van de nieuwe sociaal werker
  • Evidence based werken in een welzijnsorganisatie

Lees meer over de Academische werkplaats en de leerstoel Sociaal Werk op Integraal Sociaal werk en Stichting Sociaal Werk.