Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Symposium van de Hoed en de Rand

Opleiden voor ervaringsdeskundigheid in het HBO

8 okt 2014 12:41 | AKMI

Het landelijk overleg HOED, Hoger onderwijs Overleg Ervaringsdeskundigheid, staat voor het stimuleren van de borging van ervaringskennis als derde kennisbron binnen het HBO-onderwijs. In 2009 bundelde het HOED vijf hogescholen ten behoeve van de inhoudelijk en strategische ontwikkeling van ervaringskennis in het hoger onderwijs. Bovendien is het uitgegroeid tot het landelijk aanspreekpunt voor ervaringsdeskundigheid en hoger onderwijs. Aangescherpte prioriteiten zoals visieontwikkeling, positiebepaling in het veld, kennisdeling en kennisontwikkeling horen hier bij. Kortom, voldoende aanleiding voor een feestelijk symposium, gehouden op 8 oktober 2014.

Lustrumsymposium: doelen en programma

Het symposium beoogde te inspireren en kennis te delen met docenten, studenten en onderzoekers van diverse hogescholen en andere betrokkenen zoals ervaringsdeskundigen, hulpverleners en beleidsmakers. De middag bestond uit een inleiding en diverse presentaties door SPH-afgestudeerden met ervaringsdeskundigheid, docenten en onderzoekers. De forumdiscussie vormde de inhoudelijke afsluiting. Overige programmaonderdelen waren de informatiemarkt, dvd-vertoningen en de afsluitende borrel. Rikkie Overbeek (onder andere docent bij Hogeschool Windesheim) bekleedde de rol van dagvoorzitter. Door het lezen van de korte samenvatting krijgt u een indruk van deze drukbezochte, inspirerende middag.