Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoek naar impact projecten Delta Lloyd Foundation

26 mrt 2015 00:00 | AKMI

Het lectoraat Armoede en Participatie heeft in opdracht van de Delta Lloyd Foundation (DLF) onderzoek gedaan naar de impact van de projecten die zij ondersteunen. De rapportage van het onderzoek is afgelopen week beschikbaar gekomen.

In maart 2014 is het lectoraat gestart met de verkenning naar de effecten van vier projecten van Delta Lloyd Foundation op het financieel bewustzijn en de financiële zelfredzaamheid van deelnemers. De projecten richten zich op verschillende doelgroepen; vrouwen, jongeren en mensen met een complexe problematiek.

Financieel bewustzijn 

Uit het onderzoek blijkt dat de projecten voornamelijk een bijdrage leveren aan het vergroten van het financieel bewustzijn van de deelnemers. Het vergroten van kennis, vaardigheden en inzicht in eigen gedrag op het gebied van geld zijn belangrijke voorwaarden voor financiële zelfredzaamheid.

Vrijwilligerswerk onder werktijd 

Daarnaast wordt de meerwaarde gezien van de ruimte die DLF medewerkers krijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk onder werktijd. Vrijwilligers met specifieke kennis uit het werkveld worden zo toegankelijk voor de projecten. Daarnaast beschikt DLF over een uitgebreid netwerk waar de projecten gebruik van kunnen maken.

Publicatie

Bertling, L, Dam, van, R, Klaver, J. (2015). Impactanalyse Delta Lloyd Foundation. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.