Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Het verhaal van een ervaringsdeskundige bij de HvA

2 mrt 2015 16:50 | AKMI

In het essay ‘Het andere perspectief’ reflecteert ervaringsdeskundige Henrike Kowalk op de onderwijspraktijk bij de opleidingen van HvA Maatschappij en Recht en op haar rol als medewerker bij het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren. Zij beschrijft hoe docenten en studenten stoeien met het vinden van aansluiting bij de leefwereld van ervaringsdeskundigen en de inzet van ervaringsdeskundigheid in het hbo.

Ervaringsdeskundigen brengen de beleefde praktijk in het klaslokaal. Zij delen hun (herstel-) verhaal en reflecteren met studenten op belangrijke aspecten als bejegening. Persoonlijke ervaringsverhalen geven meer inzicht in de belevingswereld van mensen met een psychiatrische achtergrond en in hulpverlening als herstelondersteuning. Studenten ervaren hoe het is om in gesprek te gaan met iemand die weet hoe voelt om in de hulpverlening terecht te komen.

In 2009 nam het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren de eerste ervaringsdeskundige in dienst. Inmiddels heeft de HvA meerdere ervaringsdeskundigen in dienst, onder meer bij de opleidingen SPH, MWD en SJD, en dat is uniek in Nederland.

Uit gesprekken en een enquête komt naar voren dat de samenwerking tussen docenten en ervaringsdeskundigen, ondanks spanningsmomenten, als waardevol wordt ervaren. Kowalk pleit voor een tandem-constructie van docenten en ervaringsdeskundigen. De ervaringen laten zien dat docenten en ervaringsdeskundigen elkaar en elkaars positie versterken door in tandems samen te werken.

Bij de introductie van ervaringsdeskundigen in het onderwijs gaat het vooralsnog om de vraag hoe hoe ervaringsdeskundigheid als gelijkwaardige kennisbron kan worden verankerd.

Publicatie

Kowalk, Henrike (2015). Het andere perspectief. Het verhaal van een ervaringsdeskundige bij de Hogeschool van Amsterdam. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.