Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Docu ‘Ervaringskennis’ toont bijdrage ervaringsdeskundigen

24 mrt 2015 11:01

Steeds vaker brengen ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring in binnen de hulpverlening en het onderwijs. Maar wat is nu precies hun bijdrage? Die vraag staat centraal in de film 'Ervaringskennis'.

De documentaire toont hoe ervaringsdeskundigen zich inzetten in uiteenlopende beroepsprakijken als de geestelijke gezondheidszorg (GGz), de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang. Binnen deze sectoren is steeds meer aandacht voor ervaringskennis van (voormalig) cliënten. Intussen is ervaringsdeskundigheid nog een relatief nieuw fenomeen.

Who knows?!-project

Om meer zicht te krijgen op relevante kwesties rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid in de diverse beroepspraktijken is het Who Knows?!-project gestart. De Hogeschool van Amsterdam (HvA), Arkin, GGz inGeest, HvO-Querido en het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB) werken hierin samen om opgedane ervaringen en kennis te verdiepen en te verspreiden. Doel is bovendien om de praktijken waarbinnen ervaringsdeskundigen worden ingezet verder te ontwikkelen. Het initiatief is nu onderdeel van de Wmo-werkplaats Amsterdam.

De documentaire ‘Ervaringskennis’ is gebaseerd op het onderzoek ‘Who knows?!’ (2014) van de Hogeschool van Amsterdam, domein Maatschappij en Recht. Productie, camera en interviews door Wim Kannekens, KannekensFilm/HvA. De film is financieel mogelijk gemaakt door RAAK/SIA en Wmo-werkplaats Amsterdam. De film is online gepubliceerd door Hugo Meijer.