Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Crisisnachtopvang in zelfbeheer door en voor zwerfjongeren

10 mrt 2015 11:16 | AKMI

Eind 2012 is Kwintes in Almere begonnen met het voorbereiden van een crisisnachtopvang in zelfbeheer door voormalige zwerfjongeren voor zwerfjongeren. In dit onderzoek is onderzocht hoe betrokkenen samen vormgeven aan de nachtopvang in zelfbeheer en hoe zij dit ontwikkel- en uitvoeringsproces ervaren.

Bij het onderzoek is zowel gekeken naar wat goed gaat, als naar wat beter kan. De onderzoekers onderzochten een praktijk in beweging: gedurende de looptijd is er veel veranderd in de opzet en de organisatie. Ook na het verschijnen van het verslag is de praktijk doorontwikkeld. Dit onderzoek wil daar een bijdrage aan leveren.

Samenwerking

Het onderzoek is uitgevoerd in een samenwerking tussen Eropaf! en het  Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van Vovend-J en Kwintes. De publicatie maakt deel uit van een serie onderzoeken over de ontwikkeling van zelfbeheer in de maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg en is onderdeel van de de WMO-Werkplaats Amsterdam.

Publicatie 

Akkermans, C., E. Roeleveld en M. A. Huber (2015). Veilig onderdak voor en door jongeren. Verslag van een praktijk in ontwikkeling. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.