Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

ROC Midden-Nederland winnaar van de prijsvraag Delta Lloyd Found

Winnaar tijdens het RAAK Slotcongres

5 feb 2015 00:00 | AKMI

ROC Midden-Nederland, afdeling Studie & Loopbaancentrum (SLC), wint vandaag 10.000 euro met het plan voor financiële buddy’s voor hun studenten. Het buddyplan was één van de 7 inzendingen voor de prijsvraag die Delta Lloyd Foundation in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam in november 2014 tijdens het RAAK Slotcongres uitschreef.

Delta Lloyd Foundation stelde naar aanleiding van dit congres een bedrag van 10.000 euro beschikbaar voor innovatieve projectideeën op het terrein van de bevordering van financiële zelfredzaamheid van mensen met een inkomen op of onder het sociaal minimum. De winnaar kan ook rekenen op een monitortraject van het project door de Hogeschool van Amsterdam.

Financiële buddy’s

Het ROC Midden-Nederland wil financiële buddy’s aantrekken voor de studenten die meer hulp nodig hebben met financiële zaken dan het huidige hulploket van de school aankan. Deze maatjes kunnen de studenten verder begeleiden met hun problemen en hen op weg helpen naar financiële zelfredzaamheid. Studenten die zorgen hebben over geld en schulden, kunnen hierdoor afgeleid raken en dat zou ook negatieve effecten kunnen hebben op hun schoolprestaties.

De inzendingen werden beoordeeld op verschillende criteria. De belangrijkste was dat het project (een nieuwe aanpak, een app, een trainingsvorm of –inhoud, etc.) gericht moest zijn op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Dus dat het bevorderen van financieel gezond gedrag voorop staat. Inzenders moesten duidelijk kunnen aantonen met concrete voorbeelden of op basis van onderzoek en of theorieën waarom de het project effectief zou zijn. Ideeën die gebruik maakten van inzichten uit de psychologie van de schaarste hadden een pre.

Vrijwilligers van verschillende instanties

Het buddyplan van ROC Midden-Nederland is concreet en goed te realiseren. Er wordt gewerkt met vrijwilligers van verschillende instanties. Dat is een sterk punt in het project. Het gaat om de inzet van zowel student-buddy’s (peers) als ouder-buddy’s (vrijwilligers uit de wereld van de werkenden). Met de peers sluit ROC Midden-Nederland goed aan op de belevingswereld van de studenten. Met de ouder-buddy’s wordt ook het gat gevuld dat bestaat tussen jongeren met schulden en de reguliere hulpverlening. Daar kom je pas terecht als het om problematische schulden gaat. Met de buddy’s, die via de school te vinden zijn, kunnen de studenten grotere problemen voorkomen.

Het zal voor de studenten prettig zijn om via de school geholpen te kunnen worden met privéproblemen. Dat is voor hen een bekende omgeving waar ze regelmatig zijn. Het project biedt ook kansen voor andere scholen: het kan een voorbeeld zijn voor andere scholen om ook zoiets op te zetten. Deze uitrolbaarheid was voor de jury ook aantrekkelijk.

RAAK Slotcongres lectoraat Armoede en Participatie