Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoek rekentool kinderalimentatie in het nieuws

19 feb 2015 12:55 | AKMI

Kamerleden Ard van der Steur en Jeroen Recourt presenteerden op 18 februari hun wetsvoorstel voor een eenvoudigere en rechtvaardigere berekening van kinderalimentatie. Verschillende media (waaronder het NOS-Journaal en alle landelijke dagbladen) besteedden hieraan uitgebreid aandacht. Het lectoraat Legal Management heeft bij de voorbereiding en onderbouwing van het wetsvoorstel een belangrijke rol gespeeld.

Onderzoekers Bregje Dijksterhuis en Mark van Duijvenvoorde maakten duidelijk dat een grote meerderheid van de betrokkenen de berekeningen in het huidige stelsel onvoldoende begrijpt. Dit heeft negatieve effecten voor de betalingsbereidheid bij alimentatieplichtigen; iets wat in de praktijk tot veel problemen leidt. Zij onderzochten in een onderzoek voor het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en de Raad voor Rechtsbijstand hoe burgers in het voorgestelde nieuwe systeem middels een eenvoudige rekentool burgers zelf hun alimentatie kunnen berekenen.

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Mark van Duijvenvoorde, m.van.duijvenvoorde@hva.nl.