Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Inspiratieavond over uitsluiting en oplossingen

Over de samenwerking van jongerenwerker Saïd Bensellam en rabbijn Lody van der Kamp

10 feb 2015 18:01 | AKMI

Tijdens de inspiratie-avond van het lectoraat Outreachend werken en Innoveren op 29 januari vertelden jongerenwerker Saïd Bensellam en rabbijn Lody van der Kamp over hun samenwerking. Die begon in 2010 na de Hitlergroet die een Marokkaanse jongen provocerend uitbracht, toen de rabbijn met een keppeltje door Buitenveldert wandelde, en dit door de EO werd gefilmd.

Saïd Bensellam gaf een samenvatting van zijn leven als straatjongen, kickbokser, uitsmijter en uiteindelijk jongerenwerker via zijn stichting Connect. Hij werd door het professionele jongerenwerk tegengewerkt, maar kreeg erkenning van wethouder Lodewijk Asscher. In 2007 werd hij verkozen tot Amsterdammer van het Jaar. Bensellam is tegenwoordig parttime verbonden aan het lectoraat Outreachend werken en Innoveren. 'Mijn sterke punt is bemiddelen, op mensen afstappen en gaan praten.'

Nieuwsgierigheid

Na gevallen van antisemitisme Amsterdam ontstond een nauwe band tussen Bensellam en Van der Kamp. Hun belangrijkste boodschap was dat mensen meer gemeen hebben dan ze denken: ze delen vaak geschiedenis en kunnen tot elkaar komen door elkaar nieuwsgierig vragen te stellen. Door vooringenomenheid in stand te houden ontstaat juist verdeeldheid, die weer tot uitsluiting en tot discriminatie leidt. Said en Lody weten uit persoonlijke ervaring wat dit met iemand doet: boosheid en gevoelens van eenzaamheid gaan dan je handelen bepalen.

Verbinding

De samenwerking tussen Bensellam en Van der Kamp is gestoeld op wederzijds vertrouwen en een gedeeld idealisme. Saïd vertelt over het idee om de joodse begraafplaats in Amsterdam-Oost op te knappen met een grote groep Marokkaanse jongeren. ‘We krijgen dingen in beweging doordat we de verbinding aangaan. Na verhalen over vandalisme op de joodse begraafplaats kregen we het idee van de joodse begraafplaats op te knappen. Maar islamieten op een joodse begraafplaats mag dat wel? Ik heb overlegd met een imam en die zag geen probleem. Het werd een prachtig vrijwilligersproject met zestig jongeren.’

Gemengd publiek

Een gemengd publiek van onder meer docenten, studenten en jongeren uit het team van Bensellam was afgekomen op deze avond. Ze spraken over de verdeeldheid die nu nog steeds bestaat tussen hun studenten onderling en over de mogelijkheden om tegenstellingen op te lossen. Iemand zei dat het niet alleen ging over mensen met verschillende geloofsovertuigingen, maar ook over minderheidsgroepen zoals transgenders. Een man met een Marokkaanse achtergrond vertelde over zijn boosheid: na een heel leven in Nederland voelde hij zich nog vaak buitengesloten en niet geaccepteerd. Aanwezigen wisselden tips uit over het benaderen van groepen studenten en hoe meer eensgezindheid te creëren. Docenten van verschillende opleidingen maakten een afspraak om samen aan meer verbinding te werken.

Straatkrediet, het leven van Saïd Bensellam, door Frank van Gemert, verschijnt op 18 februari.

Het boek wordt gepresenteerd tijdens de conferentie Willpower of Amsterdam 2015, met medewerking van onder meer burgemeester Eberhard van der Laan en minister van SZW, Lodewijk Asscher. Zie verder: www.willpoweramsterdam.nl

Inspiratieavond