Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Internatonaal perspectief op vrijwilligerswerk

19 jan 2015 10:01 | AKMI

Met de transities in het sociale domein wordt van professionals gevraagd in de uitvoering van de maatschappelijke dienstverlening meer samen te werken met sociale netwerken en vrijwilligers. Internationaal is er veel bekend over het werken met vrijwilligers, maar de literatuur die hierover verschenen is wordt in Nederland nauwelijks gebruikt. Het boek “Volunteering and Youth Services biedt een overzicht van de belangrijkste internationale publicaties over dit onderwerp en past het toe op ontwikkelingen in de jeugd- en sociale sector in Nederland.

Het boek is daarmee van belang voor docenten, studenten en professionals die in het sociale domein werkzaam zijn en voor beleidsmakers en managers die de afweging moeten maken welke dienstverlening geboden kan worden door vrijwilligers en welke diensten beter door beroepskrachten kunnen worden gedaan.

Dr. Judith Metz is medeauteur van dit boek en lector Youth Spot bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. 

Publicatie

Bridges Karr, Linda, Lucas C.P.M. Meijs en Judith Metz (2014). Volunteering and Youth Services: Essential readings on volunteering and volunteermanagement. Uitgave: SWP Amsterdam.