Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoekers HvA op zoek naar pioniers in Amerika

5 nov 2014 11:20

​In oktober hebben Max Huber en Joep Holten, onderzoekers verbonden aan lectoraat Outreachend werken en Innoveren, voor de tweede keer een reis ondernomen naar Amerika. Het land van de onbegrensde mogelijkheden en voorloper op het gebied van onderzoek naar Eigen Kracht, Herstel, Zelfbeheer en Empowerment.

In hun laatste blog doen de beide onderzoekers verslag van ontmoetingen met interessante onderzoekers. Zij bezochten o.a. een zogeheten ‘peer-run respit house’ in Santa Cruz en het Californian Social Work Education Center, CALSWEC. CALSWEC is een samenwerkingsverband van sociaal werk opleidingsinstituten (waaronder de USC) en grote werkgevers (waaronder veel lokale overheden).

Naast de vele specifieke inzichten, inspiratie en bemoedigende contacten zijn twee punten die overall zeer opvallen: de positieve insteek die in het DNA van Amerikanen lijkt te zitten, samen met de grote focus op hiërarchische positie.

Amerika, zoals de beide onderzoekers dat hebben leren kennen, is zonder twijfel het land waar iedereen kan dromen van zijn of haar grote doorbraak, zelfs na een crisis. Herstel sluit in die zin goed aan bij de mentaliteit van dit land. Tegelijkertijd blijft onvoorstelbaar hoe belangrijk positie en sociale status zijn. Lees het blog voor een uitgebreid verslag, http://krachtwerkontour.blogspot.nl/2014/10/krachtwerkontour-part-2-land-of-dreams.html.