Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ondersteuning jeugdzorgwerkers

Nieuwsbrief Wie Helpt De Hulpverlener? - december 2014

1 dec 2014 14:50 | AKMI

Het project Wie helpt de hulpverlener? richt zich op de ondersteuning die jeugdzorgwerkers krijgen bij de uitvoering van interventies. Hoe worden zij geholpen om kwalitatief goede zorg te bieden aan hun cliënten? In dit project zijn we op zoek naar mogelijke verbeteringen in die ondersteuning en hoe we deze verbeteringen kunnen invoeren. Alles met als doel de kwaliteit en effectiviteit van de hulpverlening naar een nog hoger niveau te tillen.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de effectiviteit van de jeugdzorg. Voor jeugdzorgwerkers betekent dit dat er allerlei nieuwe eisen en nieuwe methoden op hen afkomen. In de jeugdzorg wordt gewerkt met evidence based (op wetenschappelijk bewijs gebaseerde) en practice based (op praktijkervaring gebaseerde) interventies. Het werken met deze interventies roept bij jeugdzorgwerkers vragen op. Zij vragen zich bijvoorbeeld af hoeveel handelingsruimte zij hebben binnen een interventie en hoe je kunt bekijken hoe goed je de interventie uitvoert.

Uit onderzoek is bekend dat gerichte ondersteuning van professionals bij de uitvoering van interventies een goede manier is om dergelijke vragen te beantwoorden. Adequate ondersteuning verhoogt de kwaliteit van de uitvoering van interventies en daarmee de effectiviteit van de hulp. Altra en Spirit (twee grote Amsterdamse jeugdzorginstellingen) en het lectoraat ´kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd´ van de Hogeschool van Amsterdam hebben daarom, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut, de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe ondersteuning-op-de-werkvloer in de jeugdzorgpraktijk (verder) ontwikkeld kan worden. Hiervoor zijn onder andere een onderzoeksgroep en een ontwikkelgroep samengesteld.

De onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep richt zich op twee deelprojecten. Het eerste deelproject levert informatie op over de vraag hoe de ondersteuning van medewerkers bij Altra en Spirit er uit ziet, wat de ervaringen daarmee zijn en welke wensen jeugdzorgwerkers op dit punt hebben. In het tweede deelproject wordt onderzocht op welke manier professionals ondersteund worden in twaalf voorbeeldpraktijken. Dit zijn twaalf evidence based interventies voor jeugdigen en hun gezinnen met gedragsproblemen die in Nederland uitgevoerd worden. De onderzoekers van de onderzoeksgroep die zich op al deze deelprojecten richten, zijn

 • Pauline Goense, PhD-onderzoeker bij de HvA
 • Sanne Pronk, onderzoeker bij Altra
 • Inge Busschers, onderzoeker bij Jeugdbescherming Amsterdam en gastmedewerker bij de HvA
 • Rosan Bakker, hogeschool onderzoeker in opleiding bij de HvA.

Zij worden hierbij ondersteund door

 • Lianne Bertling
 • Inge Ruitenberg, onderzoeker en hogeschool onderzoeker in opleiding bij de HvA.

De projectleiding is in handen van

 • Leonieke Boendermaker, lector kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd bij de HvA
 • Germie van de Berg, strategisch adviseur kwaliteit en effectiviteit bij Altra
 • Carolien Konijn, beleidscoördinator effectieve jeugdzorg bij Spirit

De ontwikkelgroep

De ontwikkelgroep bestaat uit onderzoekers, beleidsprofessionals, jeugdzorgwerkers en docenten en is in het leven geroepen om met de (tussen)resultaten van de onderzoeksgroep aan de slag te gaan en de bestaande manier waarop ondersteuning geboden wordt te innoveren. Zo wordt er gekeken tot welke aanpassingen de onderzoeksuitkomsten in de praktijk van Altra en Spirit leiden en worden er instrumenten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij de ondersteuning van jeugdzorgwerkers. Voor dit alles komt de ontwikkelgroep eens in de zes weken bijeen. De ontwikkelgroep bestaat momenteel uit de al eerder genoemde

 • Pauline Goense en Leonieke Boendermaker, onderzoeker en lector bij de HvA
 • Joyce Berentsen, docent en teamleider bij de HvA
 • Herma van Andel, Joost Rood, Janneke Vaessen en Tanja van Tol allen werkzaam in verschillende functies bij Spirit
 • Linda van Laarhoven, Talla Rouzrokh, Rick Sijm en Myrna Bosman, allen werkzaam in verschillende functies bij Altra
 • Marleen Wilschut, implementatie-adviseur bij het NJI

Nieuwsbrief

Dit bericht maakt deel uit van de Nieuwsbrief Wie Helpt de Hulpverlener - november 2014. Andere berichten uit deze nieuwsbrief:

Kijk voor meer informatie op de website van Wie Helpt de Hulpverlener of neem contact op met Pauline Goense, p.b.goense@hva.nl