Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

​Interventiebeschrijving Zelfbeheer gepubliceerd

5 nov 2014 11:15 | AKMI

De Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met het Trimbosinstituut gewerkt aan de interventiebeschrijving 'Maatschappelijke opvang in zelfbeheer’. Het blijkt dat het verblijf in zelfbeheerde voorzieningen bijdraagt aan het herstel en empowerment van bewoners.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang vanuit de Wmo-werkplaats Amsterdam (Huber & Bouwes, 2011) en door het Trimbos instituut (Boumans, Muusse, Planije & Tuynman, 2012). Uit het eerste onderzoek blijkt dat geïnterviewde bewoners, oud-bewoners en betrokken professionals vinden dat het verblijf in de zelfbeheerde voorziening bijdraagt aan het herstel en empowerment van bewoners. Verder komt naar voren dat Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang duurzaam mogelijk is, maar dat daarvoor wel voldaan moet worden aan voorwaarden ten aanzien van organisatie, context, bewonersgroep en ondersteuners.

Het onderzoek van Boumans (2012) levert aanwijzingen dat zelfbeheerde voorzieningen diensten leveren van goede kwaliteit, per bed goedkoper zijn dan reguliere opvangvoorzieningen en voldoende presteren op het gebied van uitstroom, maatschappelijke participatie en re-integratie.

De beschrijving is een coproductie van Mathijs Tuynman van het Trimbosinstituut en van Max Huber, senioronderzoeker bij het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren, Hogeschool van Amsterdam. De interventiebeschrijving 'Maatschappelijke opvang in zelfbeheer’ is gepubliceerd in de databank effectieve interventies van Movisie.

Lees meer over de interventiebeschrijving 'Maatschappelijke opvang in zelfbeheer’ op  https://www.movisie.nl/esi/maatschappelijke-opvang-zelfbeheer.