Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Slotbijeenkomst Homoseksualiteit Verankerd

1 apr 2014 13:43 | AKMI

In 2012 is Youth Spot gestart met het dialoogproject 'Homoseksualiteit Verankerd' in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Dit project heeft er toe geleid dat in de afgelopen periode in verschillende stadsdelen in totaal 69 jongerenwerkers getraind zijn volgens de dialoogmethode, zodat zij homoseksualiteit bespreekbaar kunnen maken.

Daarnaast zijn docenten van HBO en MBO getraind een dialoogtraining uit te voeren, zijn twee actieplannen met jongerenwerkers en onderwijsmedewerkers opgesteld voor verdere implementatie binnen het jongerenwerk en vervolgonderwijs en is een toolkit 'Bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder jongeren' ontwikkeld die jongerenwerkers in kunnen zetten in hun werk.

Het einde van het dialoogproject nadert en dit willen we graag met alle betrokkenen afsluiten.

Op woensdag 16 april van 10.30-13.00 vindt in jongerencentrum Volta in Amsterdam (Houtmankade 336, http://www.jcvolta.nl/ ) een slotbijeenkomst plaats.

Tijdens de slotbijeenkomst komen jongerenwerkers, docenten en andere betrokkenen aan het woord om te vertellen over hun ervaringen en wat het dialoogproject hen heeft opgeleverd. Daarnaast kijken we terug wat er met elkaar bereikt is en wat er nog voor ons ligt.

Aanmelden kan door Kamiel Koops te mailen (k.koops@hva.nl).