Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Rapport ‘Meiden? Dit kan je ermee.’

7 apr 2014 09:53 | AKMI

Het rapport 'Meiden? Dit kan je ermee.' is af en is door Youth Spot op 31 maart gepresenteerd.

Over seksespecifiek werken met meiden binnen het jongerenwerk is weinig bekend en vastgelegd. Meidenwerkers hebben echter wel behoefte aan inzicht in wat kenmerkend is voor het werken met meiden en hoe dat bijdraagt aan de identiteitsontwikkeling van meiden. Specifieke aandacht voor het werken met meiden binnen sociaal werk is noodzakelijk, omdat er binnen het veelal door jongens overheersende sociale domein vaak minder aandacht voor meiden is, meiden andere problemen hebben, zij moeilijker te bereiken zijn, gevoeliger zijn voor depressie en daarmee samenhangend isolement en zij minder bewegingsvrijheid hebben als gevolg van een controlerende en bepalende sociale omgeving.

Negen methodische principes

Het onderzoek identificeert negen methodische principes die samen de kern vormen van het seksespecifieke werken met meisjes en jonge vrouwen. Methodische principes zijn de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het handelen van de sociale professionals in contact met doelgroep. De negen principes zijn Veiligheid, Kennen, Betekenisrelatie, Praten, Vergroten van de leefwereld, Grenzen, Aansluiten bij behoefte, Positieve motivatie en Werken met de omgeving. In het rapport is per principe uitgewerkt wat de inhoudelijke betekenis is, hoe het bijdraagt aan de ontwikkeling van meiden en wat het aandeel van de professional is in het vormgeven van het principe. De principes zijn op het niveau van praktijkkennis onderbouwd. Het rapport is geïllustreerd met citaten.

Welzijnsorganisaties

Methodiekontwikkeling seksespecifiek werken is een samenwerking van het lectoraat Youth Spot met de Vereniging OSA; Welzijnsorganisaties: Combiwel, Dock, Dynamo, Streetcornerwork, Welsaen, IJsterk, Youth for Christ; de opleidingen: MWD, SPH, CMV, TP van de Hogeschool van Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, en het Lectoraat Outreachend Werken.

Voor meer informatie: Judith Metz, j.w.metz@hva.nl of 06-21156079.

Het rapport kan gedownload worden via: 1_rapport-meiden-dit-kan-je-ermee