Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Masterstudenten voeren Urban Scan uit

17 mrt 2014 09:48 | AKMI

De eerste lichting studenten van de nieuwe master Urban Management hebben vrijdag 7 februari het eerste semester afgesloten met hun groepsopdracht Urban Scan.

Tijdens de presentaties gaven de studenten in groepjes een diagnose van een door een stedelijke opdrachtgever aangedragen vraagstuk, met daarbij een krachtenveldanalyse, omgevingsscan, onderzoeksopzet en praktijkgerichte aanbevelingen.

De opdrachtgevers zijn Post NL, Smart City Amsterdam en woningcorporatie Eigen Haard. In het tweede semester werken de studenten verder aan hun opdracht, maar dan buigen ze zich over het maken van een ontwerp, in samenspraak met diverse partijen. Ze sluiten de externe opdracht af in het derde semester met een (uitvoerings)plan van aanpak over hoe het eerder geschetste ontwerp op een betrouwbare en haalbare manier in de praktijk gebracht kan worden.

Programmaleider van de master en docent Sandra Bos is zeer tevreden over het verloop van het eerste semester. "Het is goed om te zien hoe alles op elkaar aansluit en hoe het groepsproces zich heeft ontwikkeld. Het is een leuke groep enthousiaste en creatieve studenten waar we de master mee gestart zijn. En we werken al weer aan de werving van een nieuwe lichting deelnemers. We verwachten weer een mooie groep professionals aan de master te verbinden en hopen dit jaar ook op deelnemers uit de corporatiesector en de zorg- en welzijnshoek", aldus Bos.

Op 17 april is er een voorlichtingsavond voor de master Urban Management 2014-2015. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/mum .