Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Bijeenkomst Ervaringskennis in het onderwijs

6 mrt 2014 12:59 | AKMI

De opleiding SPH wil docenten en andere geïnteresseerden graag uitnodigen voor de bijeenkomst "Ervaringskennis in het onderwijs".

Wij hebben Alie Weerman bereid gevonden om op 13 maart hierover met ons van gedachten te wisselen.

Alie Weerman werkt aan Hogeschool Windesheim en is daar onder andere coördinator voor de leerlijn 'Werken met ervaringsdeskundigheid'. Samen met haar en met jullie willen wij in een oriënterende bijeenkomst kennis, ideeën en ervaringen uitwisselen over dit onderwerp.

De bijeenkomst is op 13 maart van 16.00 tot 18.00 uur in het Muller Lulofshuis. Met aansluitend de mogelijkheid wat te drinken. Laat je weten als je komt? stuur een mail naar Ingrid Bolier, i.bolier@hva.nl .