Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Bijeenkomst financiële educatie in Canada

6 mrt 2014 11:12 | AKMI

Mede in het kader van het RAAK-project 'Sturen op motivatie' hebben Rianne van der Weijden en Leo Witte, docent-onderzoekers SJD, begin oktober drie Canadese organisaties bezocht die zich bezig houden met financiële educatie in respectievelijk Calgary, Edmonton en Toronto.

Tevens spraken zij met wetenschappers van de Carleton University in Ottawa en met de grondlegger van het ILA-project (voor dak- en thuislozen) in Toronto.

Bijeenkomst

Op donderdag 27 maart (15.00-17.00 uur) organiseren wij een bijeenkomst waarin Leo en Rianne de ervaringen uit Canada zullen toelichten. Daarnaast hopen we op deze bijeenkomst met de aanwezigen van gedachten te wisselen over de perspectieven die we kunnen ontlenen aan de Canadese beroepspraktijk.

Geïnteresseerden voor deze bijeenkomst kunnen zich aanmelden bij Gudy Koning, projectassistent kenniscentrum, g.koning@hva.nl , graag vóór 14 maart. De bijeenkomst vindt plaats in MLH, lokaal nog te bepalen.