Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Boekpresentatie Ambulant Jongerenwerk

12 feb 2014 10:11 | AKMI

De methodiekbeschrijving van de tweede aflevering van Portfolio Jongerenwerk Ambulant Jongerenwerk is af en digitaal uitgegeven door Edu'Actief! Hiermee is deze aflevering van Portfolio Jongerenwerk afgerond en dat willen we met jou vieren.

Dinsdag 11 maart 2014 van 14.00-15.00 staat een feestelijke afsluiting gepland. Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Muller Lulofshuis, 03 A08 (derde verdieping), Wibautstraat 5a te Amsterdam.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Said Awad .

Methodiekbeschrijving Ambulant Jongerenwerk is een onderdeel van Portfolio jongerenwerk. Binnen dit meerjaren onderzoek staan de tacit knowledge, de werkstijlen en de strategieën van jongerenwerkers en hun organisaties centraal. Jaarlijks beschrijft Youth Spot van iedere grote Amsterdamse jongerenwerkaanbieder een activiteit aan de hand van een vaste systematiek door middel van de partnership approach. Het beschrijven van de verschillende werkwijzen van het jongerenwerk levert een rijkdom aan kennis op die omvangrijk genoeg is om het na vijf jaar samen te voegen tot een handboek jongerenwerk. Het project wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de landelijke programma's Effectieve Sociale Interventies van Movisie en de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit (DMPK) van het Nederlands Jeugdinstituut.