Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Folia maakt kennis met armoedespecialist Martin Stam

19 feb 2014 11:14 | AKMI

Lector outreachend werken en innoveren Martin Stam, specialist in armoedeonderzoek en de transitie van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving, was op 12 februari te gast in het radioprogramma Folia maakt kennis.

Afgelopen september hield Martin Stam zijn lectorale rede onder de titel Het belang van onzeker weten. Over de revisie van de verzorgingsstaat . 'De oude verzorgingsstaat wordt ontmanteld en het recht op zorg gaat op de helling,' zegt hij. 'Er wordt steeds meer een beroep gedaan op sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Dat vind ik een heel fascinerend en actueel onderzoeksterrein.'

Het onderwerp komt ook aan de orde in de Armoedemonitor Amsterdam , die volgende week wordt uitgereikt aan staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Martin leverde een bijdrage aan de monitor.

Sociale academie Martin Stam (Sliedrecht, 1950) is lector bij het Kenniscentrum Maatschappij & Recht , onderdeel van het domein met dezelfde naam van de HvA. Martin (getrouwd, twee kinderen) studeerde in de jaren zeventig Nederlandse taal- en letterkunde aan de UvA en was daarna docent aan het het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid (CICSA), kort gezegd de sociale academie en haar rechtsopvolgers, waardoor hij bij de HvA belandde.

Vele jaren later promoveerde hij aan de UvA en in het verlengde van die dissertatie richt hij zich met zijn team op kennisontwikkeling in de sociale sector waarin de vraag centraal staat hoe verschillende 'krachten' die zich met kwetsbare burgers bemoeien beter benut kunnen worden door samen te werken.

Horizontale baas Samenwerken is ook de rode draad is Martins professionele omgang met collega's, vertelt projectmanager Tineke Bouwes over hem. Martin is haar baas en zij noemt hem 'een hele goede en horizontale baas'. Martin gaat op een gelijkwaardige manier met mensen om. 'Hij laat zijn medewerkers daarbij vrij, hij geeft vertrouwen en je mag fouten maken. Daar moet je vervolgens natuurlijk wel wat van leren, maar daar geeft hij de kans ook voor. Of liever gezegd: hij geeft de kans om samen en met elkaar te leren. Zijn promotieonderzoek Leren van innoveren brengt hij ook steeds zelf in de praktijk. Hij verzamelt mensen om zich heen die ook op die manier willen werken, maar complementair zijn aan hem'.

Fragment terugluisteren?

Dit artikel is op 11 februari 2014 gepubliceerd op foliaweb.