Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Vertrouwen en doorzettings vermogen cruciaal in participatie economie

16 dec 2013 13:13 | AKMI

Het Nationaal Laboratorium Participatie-Economie dat plaatsvond op 26 november 2013 in De Meervaart Amsterdam, leverde veel debat op over de voorwaarden en risico's van sociale firma's en burgerinitiatieven. Vertrouwen en doorzettingsvermogen blijken cruciaal.

Het bruist en borrelt van de nieuwe burgerinitiatieven. Er zijn nieuwe initiatieven rond zorg, energie, geld, welzijn en voeding. Burgers zetten communities op, nemen buurtcentra over of starten buurtontwikkelbedrijven ('trusts'). Maar hoe gaat het met de mensen die langs de kant staan? Hoe kunnen zij meedoen aan de economie? Hoe kunnen we van 'overnemen' naar 'doe-het-zelf' voor iedereen? Dit zijn zo maar een paar vragen die zich opdringen bij de centrale stelling van het debat: 'Zonder participatie-economie blijft de participatiesamenleving een lege huls'.

Het Nationaal Laboratorium Participatie-Economie was onderdeel van de jaarlijkse Amsterdamse Participatiemarkt. De middag werd georganiseerd door Eropaf! in samenwerking met De Omslag, de Vrijwilligersacademie en de Hogeschool van Amsterdam. Op het programma stonden inleidingen van Albert Jan Kruiter, Jos van der Lans en Martin Stam en een debat over initiatieven als de Noorderparkkamer, de Broodfondsmakers, Foor El-Qaar, Rainbow Popcorn, de Vrijwilligersacademie en Stichting MOI. En de grote zaal van De Meervaart was goed bezet: zo'n 250 deelnemers waren op het congres afgekomen. Lees verder.

Amsterdamse Participatiemarkt

Op dinsdag 26 november bruiste De Meervaart. Bijna 2300 bezoekers mochten we verwelkomen op de 8eeditie van de Amsterdamse Participatiemarkt.

Iedereen die 'tegen de pech van het leven is aangelopen', niet werkt, niet naar school gaat, maar graag weer aan de slag wil, was van harte welkom. Voor informatie, een bezoek aan de pop up shops,een workshop, voor het ontvangen van zinvolle sollicitatietips op het werkplein en voor een ontmoeting met werkgevers met vacaturemogelijkheden.

Ook voor verwijzers, standhouders, sociale firma's en bedrijven was de markt een uitgelezen kans om kennis te maken met het enorme activiteitenaanbod en de mensen erachter.