Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Verslag conferentie 'Informele zorg formeel geregeld'

10 dec 2013 11:25 | AKMI

Op maandag 28 oktober jl. vond de druk bezochte conferentie 'Informele zorg formeel geregeld' plaats als product van een samenwerking tussen De Manifestgroep Informele Zorg, de Gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Informele krachten in zorg zijn nodig

Martin Stam, lector Outreachend werken en innoveren van de HvA, hield een inleiding over de paradigmashift in de zorg: willen we een stormvaste band tussen de systeemwereld van de professionals en de belevingswereld van de cliënt, dan hebben we informele krachten nodig. En wil die verbinding succesvol zijn, dan moet het BOS-principe gelden: van binnenuit, van onderop en samen.

Na deze inleiding werd er een zaalgesprek gevoerd. Verslag conferentie Informele zorg met wethouder Van der Burg, vertegenwoordigers van zorgverzekeraar Achmea en verschillende leden van de Manifestgroep. De conferentie werd afgesloten met zeven themasessies waaronder 'Duurzame samenwerking tussen formele en informele zorg' en de masterclass 'Vrijwilligers nieuwe stijl' door o.a. Martin Stam.

Lees hier het verslag van de conferentie