Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Resultaten onderzoek informele zorg in Amsterdam

12 dec 2013 14:46 | AKMI

In de zomer van 2013 heeft het lectoraat Community Care, in samenwerking met een aantal stedelijke partners, een enquête uitgezet onder mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers in de regio Amsterdam. De eerste onderzoeksresultaten zijn nu beschreven in een factsheet.

Bijna 900 respondenten werkten mee aan deze eerste fase van het onderzoek Informele zorg en diversiteit . Van hen gaven zo'n 600 mensen aan het afgelopen jaar mantelzorg te hebben gegeven. Ongeveer 400 mensen verrichtten vrijwilligerswerk in zorg en/of welzijn. 178 van de respondenten gaven aan het afgelopen jaar mantelzorg én vrijwilligerswerk te verrichten.

In de enquête werden vragen gesteld over de ervaringen met het verlenen van zorg, ondersteuningsbehoeften en de samenwerking met professionele hulpverleners. Ook is naar verschillende achtergrondkenmerken van de respondenten gevraagd, om de diversiteit van de mening van mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers in ogenschouw te kunnen nemen.

In de factsheet 'Informele zorg en diversiteit. Over mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers in de regio Amsterdam' worden de allereerste resultaten van het onderzoek weergegeven. Daarnaast wordt het verdere verloop van het onderzoeksproject beschreven. Klik hier om de factsheet te downloaden.

Contact: Rick Kwekkeboom r.kwekkeboom@hva.nl | T: 0621156087