Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Aandacht voor homoseksualiteit in het onderwijs

11 dec 2013 13:33 | AKMI

Voor het Dialoogproject 'Homoseksualiteit Verankerd' is door lectoraat Youth Spot in samenwerking met docenten en opleidingsmanagers van DMR geïnventariseerd wat er binnen de opleiding al wordt gedaan om homoseksualiteit bespreekbaar te maken en wat er nog gewenst is. Hier is een document met verschillende suggesties uit voortgevloeid, waarvan het starten van een klankbordgroep er een is. Doel hiervan is dat docenten met elkaar op regelmatige basis ervaringen uitwisselen over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en inspiratie opdoen voor hun lessen.

De eerste klankbordgroep zal plaatsvinden in januari 2014 en jij kunt hier bij zijn als je wil! Heb je interesse, neem dan contact op met Kamiel Koops ( k.koops@hva.nl ) van lectoraat Youth Spot.

Waarom aandacht voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in het onderwijs?

De studenten van de sociaal agogische opleidingen van HvA Maatschappij en Recht worden opgeleid tot sociale professionals die onder andere met jongeren gaan werken. Deze toekomstige sociale professionals moeten weerstand kunnen bieden aan homovijandigheid in een multiculturele context en toe kunnen werken naar een grotere acceptatie van homoseksualiteit. Hiervoor is het nodig hen binnen de opleiding de vaardigheden aan te reiken homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

Daarnaast heeft HvA Maatschappij en Recht een multiculturele studenten populatie, waarvan voor een deel seksuele diversiteit vanuit de eigen achtergrond een taboe is. Deze groep moet de gelegenheid hebben om een goede (professionele) beroepshouding te ontwikkelen omtrent seksuele diversiteit en met name homoseksualiteit. Het onderwijs kan hen deze gelegenheid bieden.

Kijk hier voor meer informatie over het project Homoseksualiteit Verankerd en het document voor het onderwijs.