Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Urbanize het onderwijs: denkers en doeners voor de stad

4 nov 2013 13:47 | AKMI

Hoe kan de Hogeschool van Amsterdam bijdragen aan de oplossingen voor vraagstukken uit de stad? Die vraag staat centraal in het programma Urban Management van de HvA én dus ook bij de bijeenkomst Urbanize het onderwijs op 17 oktober jl. Verschillende betrokkenen van binnen en buiten de hogeschool kwamen bijeen om te werken aan de meerjaren agenda van Urban Management en het versterken van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de stad. Amsterdam: de beste bron voor praktijkonderwijs

Na een welkomstwoord van de managing director van Urban Management, David de Vries is het HvA-lector Alex Straathof die in zijn voordracht betoogt: Urban Management ís Amsterdam. Straathof: "Dankzij de geweldig gevarieerde praktijk is de stad Amsterdam de beste onderwijsbron die je je kunt wensen. In de field labs van Urban Management werken de denkers en doeners van de stad in multidisciplinaire teams aan oplossingen voor de stad. Vandaag maakt u kennis met de verschillende thema's en onderzoeken die in het kader van Urban Management in Amsterdam plaatsvinden of in ontwikkeling zijn."

The city and the civic university: John Goddard

Emeritus professor John Goddard van Newcastle University, een autoriteit beschouwd op het gebied van de wisselwerking tussen onderwijsinstellingen en hun omgeving, stelt in zijn speech dat engagement of sociale betrokkenheid, na onderwijs en onderzoek, de derde belangrijke taak van een onderwijsinstelling is. En wat maakt een hoger onderwijsinstelling nu tot een 'civic university' ofwel een instelling die sterk verbonden is aan de stad? Goddard geeft daarvoor een aantal vuistregels, zoals een actieve betrokkenheid bij de wereld en de regio, transparantie, innovatiekracht en doelbewustzijn.

Samenwerkingen

De HvA doet het op een aantal gebieden al goed, aldus Goddard; de lokale samenwerkingen met de verschillende partners én de Universiteit van Amsterdam zijn voorbeelden van de 'civic university' zoals hij die voorstaat. Ook de Buurtwinkels voor Onderwijs en Talentontwikkeling (BOOT) zijn een mooi voorbeeld van de verbinding van onderwijs met de stad. Aansluitend aan het betoog van Goddard, toont Esther Haverkort (manager BOOT) op een digitale kaart van Amsterdam wat voor projecten Urban Management (o.a. BOOT) allemaal al doet in Amsterdam.

Dilemma's in samenwerking

 

 

Congres

Als afsluiter van het plenaire gedeelte vertelt lector Willem van Winden over de dilemma's die Urban Management tegenkomt in het intensief samenwerken met andere partijen. "De didactische doelstellingen van de opleiding vallen lang niet altijd samen met de doelstellingen van de opdrachtgever", aldus Van Winden. "Om de wederzijdse verwachtingen goed te managen, is het van groot belang dat we die verwachtingen expliciet maken en afstemmen. Omdat dat binnen de bestaande structuren niet altijd eenvoudig is blijven we zoeken naar nieuwe organisatievormen."

In de verschillende werksessies die volgen na het plenaire gedeelte, verkennen de bezoekers wat de vraagstukken zijn in de stad(sdelen) en hoe we daar met de verschillende partijen oplossingen voor kunnen bieden. Kortom, een proefje van de werking van de multidisciplinaire en gevarieerde field lab-teams.

Klik hier voor een korte filmimpressie van het congres Urbanize het Onderwijs 2013

Meer informatie

Meer weten over Urban Management en nieuwsgierig naar alle projecten waar Urban Management zich mee bezig houdt? Kijk op https://www.hva.nl/urbanmanagement/

Werksessies