Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Tussenstand Wie helpt de hulpverlener?

Nieuwsbrief Wie Helpt De Hulpverlener? - december 2013

1 dec 2013 14:51 | AKMI

Het project Wie helpt de hulpverlener? loopt alweer een jaar! Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? We hebben een digitale enquête uitgezet, observaties gedaan, interviews afgenomen en tevredenheidsvragenlijsten uitgezet. Alle resultaten hebben we samengevat in een factsheet.

Enquête

Alle gedragswetenschappers en trainers hebben een digitale enquête ontvangen met vragen over wat voor ondersteuning zij geven, wat zij daar precies doen en hoe zij dit ervaren (denk hierbij aan werkplaatsen, werkbegeleiding e.d.).

Observaties

Bij een aantal bijeenkomsten met professionals zelf hebben wij een kijkje mogen nemen. Bij Spirit bij een train-de-trainers bijeenkomst van Move2Learn en bij Altra bij werkplaatsen, cliëntbespreking en werkbegeleiding van Sprint, VHT, SOS en Altra Thuis.

Interviews gedragswetenschappers

Naar aanleiding van de enquêtes zijn wij in gesprek gegaan met een aantal gedragswetenschappers / trainers over wat zij vinden van de huidige vormen van ondersteuning en wat zij wensen.

Tevredenheidsvragenlijsten hulpverleners

Wij hebben alle hulpverleners van Move2Learn, Sprint, VHT, SoS en Altra Thuis tevredenheidsvragenlijsten gestuurd. Ruim 80% van de hulpverleners heeft de tevredenheidsvragenlijsten teruggestuurd. Dat is een hele goede respons. We willen iedereen daarvoor ontzettend bedanken! Dankzij jullie hebben we nu een goed beeld van de tevredenheid over de huidige ondersteuning die jullie ontvangen.

Factsheet

 

Nieuwsbrief

Dit bericht maakt deel uit van de Nieuwsbrief Wie Helpt de Hulpverlener - december 2013. Andere berichten uit deze nieuwsbrief:

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van  Wie Helpt de Hulpverlener of neem contact op met Pauline Goense,  p.b.goense@hva.nl