Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Toekomst online buurtgeheugens Amsterdam geschetst

4 nov 2013 18:31 | AKMI

Ongeveer 85 actieve buurtbewoners, professionals, docenten, studenten en onderzoekers hebben op 11 oktober jongstleden tijdens een symposium hun ervaringen met het online vangen van herinneringen gedeeld en ideeën verzameld voor de volgende 10 jaar online geheugens in Amsterdam.

In Amsterdam zijn er minstens 25 grote en kleine initiatieven waarbij online allerlei soorten herinneringen over de buurt verzameld worden. Herinneringen in de vorm van een foto, tekst, video of audio, of combinaties daarvan. Het gaat daarbij om vele duizenden verhalen, die jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekken, waarvan er op hun beurt weer duizenden reacties achterlaten. Regelmatig zijn er bij dit soort initiatieven musea, bibliotheken en onderwijsinstellingen betrokken, maar ook minstens net zo vaak zijn het buurtbewoners die een dergelijke website starten.

Symposium

Symposium 2003 start en vraag Jim 11-10-2013

Naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van de Amsterdamse online buurtgeheugens organiseerden vrijwilligers van de websites het Geheugen van Oost en het Geheugen van West het symposium: "Online herinneringen vangen" bij Leercentrum Floor van de HvA. Samen met professionals van het Amsterdam Museum en onderzoekers van de Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam werden vijf thema's gekozen om mee aan de slag te gaan:

  1. kwaliteit van de online herinneringen
  2. opbrengsten voor het individu, buurt en stad
  3. manieren om nieuwe buurten of groepen te betrekken
  4. samenwerking aan een geheugen van de stad
  5. relevante technologische ontwikkelingen.

Binnen elk van de vijf thema's werd eerst teruggeblikt op de afgelopen 10 jaar via een korte presentatie. Elke terugblik eindigde vervolgens in een toekomstvraag waarop in een workshop antwoorden werden verzameld. Op deze manier zijn er met betrekking tot de vijf thema's concrete plannen voor de toekomst uitgekomen. Hieronder vindt u alvast enkele schetsen van deze plannen.

Reikwijdte vergroten

In het plan "Het geheugen komt naar u toe" wordt uitgewerkt hoe de buurtgeheugens meer willen aansluiten op bestaande activiteiten van organisaties en andere buurtinitiatieven om zo hun reikwijdte te vergroten. Centraal daarbij staat dat zowel het bepalen van thema's, als het begrenzen van hoe een digitale herinnering eruit moet zien, in de handen zou moeten liggen van de betrokken partijen of individuen. Bovendien kunnen anderen zich dan ook echt eigenaar maken en voelen van hun buurtgeheugen.

Gids tegen verdwalen

Het idee van "De Verhalengids" legt de focus op het verbeteren van de ervaring van de websitebezoeker om eventueel verdwalen tegen te gaan. Naast voor de hand liggende navigatieverbeteringen, bestaat dit voorstel uit het toevoegen van een historische context bij het persoonlijke verhaal van iemand. De aanname is dat de bezoeker op deze manier beter gegidst wordt en meer begrip krijgt voor de herinnering van een ander. De emotie moet wel centraal blijven staan, want dat is wat mensen verbindt. Om een gevarieerd publiek te bedienen met verschillende behoeften en beperkingen wordt er voorgesteld om ook filmpjes, audio en een kaartfunctie op te proberen te nemen op de geheugens.

Een Amsterdams geheugen

IMG_1640

Er zijn ook twee soorten vervolgbijeenkomsten gepland. De eerste is een jaarlijkse bijeenkomst die naam "De Dag van de Online Geheugens" heeft gekregen. Er is afgesproken dat alle buurtgeheugens bij elkaar komen om een bepaald thema uit te diepen. Een werkgroep van actieve buurtbewoners bepaalt dat thema en het Amsterdam Museum dit faciliteert. Als een van de thema's is het samenwerken aan een Amsterdams Geheugen genoemd. De eerste bijeenkomst is in april 2014.

Onderzoek

De tweede soort bijeenkomsten zullen door "De Denktank Levend Verleden" georganiseerd worden. Mike de Kreek, docent en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam, zal de trekker zijn van deze denktank. Hierin worden bepaalde onderzoeksonderwerpen besproken zoals de relatie tussen de online geheugens aan de ene kant en sociale cohesie, democratisch curatorschap, diversiteit en collectief geheugen aan de andere kant. Hier kan empirisch onderzoek uit voortvloeien maar ook literatuuronderzoek. Speciale aandacht ligt op het vertalen van onderzoek naar de praktijk en vice versa. Een wisselwerking tussen beide soorten bijeenkomsten ligt dan ook voor de hand.

Indruk symposium

Voor een indruk van het symposium verwijzen we u graag naar:

1. Paul Arnoldussen in het Parool van 15-10-2013 . 2. Jo Haen op het Geheugen van Oost. 3. Wilma van den Brink op haar blog Jebibilotheek.nl. 4. Stan Polman op Oost-Online .

Voor meer informatie: Mike de Kreek, m.de.kreek@hva.n l.