Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

HvA met 19 toekomstige jeugdzorgwerkers naar symposium in Den Bosch

28 nov 2013 13:14 | AKMI

Op vrijdag 22 november was de Hogeschool van Amsterdam met een aanzienlijke delegatie vertegenwoordigd op het symposium over het bevorderen van gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg in Den Bosch. Met twee docenten en 19 studenten van het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker namen zij kennis van onder meer de effectiviteit van het Vlaggensysteem Residentiële Jeugdzorg. Het symposium was georganiseerd door het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool.

Omgaan met seksueel gedrag van kinderen

Deskundigen gingen in de verschillende lezingen in op de residentiële jeugdzorg en de methode van het Vlaggensysteem. Het Vlaggensysteem is bedoeld om seksueel gedrag van kinderen/jongeren juist in te kunnen schatten, seksualiteit en seksueel gedrag bespreekbaar te maken en hier een pedagogische reactie op te kunnen geven. Het is bedoeld om de visievorming en professionalisering binnen teams te bevorderen met betrekking tot de beoordeling en het omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen/jongeren.

Sprekers

Sprekers op het symposium waren lector huiselijk geweld en hulpverlening Sietske Dijkstra, namens de Taskforce kindermishandeling Aafke Scharloo, en internationaal expert op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik in residentiële settings, Lorraine Green van de Universiteit van Nottingham.

Na de lezingen is er tijdens de workshops onder andere geoefend met het Vlaggensysteem. Ook is er ingegaan op de vraag wat studenten en professionals zich eigen moeten maken als het gaat om de themacompetentie seksualiteit in de jeugdzorg en wat docenten nodig hebben om het professionele handelen van studenten duurzaam te versterken.

Kennisbijeenkomst voor studenten en docenten

De Hogeschool van Amsterdam is samen met de hogescholen Zuyd, HU, Fontys en Avans consortiumlid van het project Vlaggensysteem Residentiele Jeugdzorg. Naar aanleiding hiervan heeft lector Leonieke Boendermaker van het lectoraat Implementatie in de Jeugdzorg een kennisbijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd voor studenten en docenten.

Themacompetentie in curriculum jeugdzorgwerkers

Jeugdzorg Nederland heeft onder aanvoering van de commissie Rouvoet (Leonieke Boendermaker is lid van deze commissie) normen gesteld waaraan jeugdzorgorganisaties moeten voldoen om seksueel misbruik te voorkomen. Zo hebben zij samen met de Vereniging Hogescholen de themacompetentie seksuele ontwikkeling, seksueel risicogedrag en seksueel misbruik opgesteld voor alle jeugdzorgwerkers. Alle opleidingen voor jeugdzorgwerkers moeten deze themacompetentie verwerken in hun curriculum.

Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker

De HvA heeft een Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker waarin studenten specifiek worden opgeleid om in de jeugdzorg aan de slag te gaan. Er is in deze opleiding al veel aandacht voor seksuele ontwikkeling en gezond seksueel gedrag bij kinderen/jongeren. Zo wordt in het derde jaar al training gegeven in het Vlaggensysteem. Op dit moment wordt gekeken waar de opleiding eventueel nog aangevuld dient te worden om aan de themacompetentie te kunnen voldoen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Pauline Goense, p.b.goense@hva.nl , docent SPH en onderzoeker lectoraat Implementatie in de Jeugdzorg.