Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Perspectieven op Talentontwikkeling in het Jongerenwerk

6 nov 2013 16:56 | AKMI

In het laatste deelproject van het programma Raak Pro Talentontwikkeling bij risicojongeren worden de relevante inzichten uit de drie promotieonderzoeken met elkaar in verband gebracht en vervolgens toegankelijk en overdraagbaar gemaakt. Dit proces is begonnen met het schrijven van de synthese 'Perspectieven op talentontwikkeling en het jongerenwerk', die u onder dit bericht kunt vinden. Deze synthese is de basis om kennis te kunnen verduurzamen en is gebaseerd op lopend onderzoek.

Perspectieven

De perspectieven van de drie promotieonderzoeken die in deze synthese centraal staan, zijn:

1) Criminaliteit weerstaan: resistance to crime. Maike Kooijmans richt zich in dit onderzoek op de werking van talentprojecten bij jongens die een verhoogde kans hebben om in de criminaliteit terecht te komen. In dit onderzoek wordt de vraag gesteld of en hoe sportieve en artistieke talentprojecten in het jongerenwerk preventief werken voor risicojongeren om op het rechte pad te blijven en hoe jongeren gemotiveerd raken criminaliteit te weerstaan.

2) Succeservaringen en emotionele energie. Het onderzoek van Sebastian Abdallah biedt inzicht in de wijze waarop jongeren met een 'objectieve achterstand' hun activiteiten als succesvol typeren en welk effect dat heeft op leeftijds-, groeps- en buurtgenoten die in eerste instantie gelijkwaardige trajecten en ervaringen sneller als negatief typeren.

3) Rolmodelwerking: van volger tot voorbeeld. In dit onderzoek wordt door Timon Raven een manier beschreven om rolmodelschap in het jongerenwerk toe te passen, die jongeren kan helpen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling: maar ook bij de ontwikkeling van hun talenten.

Raak-programma

Om de voorlopige bevindingen toegankelijk en op praktische wijze uiteen te zetten is er een casus ontwikkeld: het verhaal van Hicham. Zijn verhaal is in relatie gebracht met de gecombineerde gegevens uit de drie onderzoeken. Tot slot wordt er in deze bijdrage gebruik gemaakt van theorieën die ons helpen de processen van talentontwikkeling beter te begrijpen en van praktijken die deze perspectieven bevestigen. Zo versterken theorie en praktijk elkaar in dit laatste deelproject van het Raak-programma.

Abdallah, S., Kooijmans, M., en Raven, T. (2013). Perspectieven op Talentontwikkeling in het Jongerenwerk. Succeservaringen, Rolmodellen en het Recht Pad . Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot